xoves, 28 de xullo de 2016

Os institutos lamentan non poder incluír este curso a materia de Igualdade na ESO

Achácano a que Educación fixo a convocatoria moi tarde e os rapaces xa están matriculados

Galicia será a segunda comunidade autónoma en impartir a partir de setembro unha materia específica de igualdade de xénero. A oferta poderá realizarse en primeiro e segundo da Iso como materia optativa e unha carga lectiva dunha hora á semana. A posibilidade dábase a coñecer fai moi pouco.
Na maioría dos institutos da zona valórana ben e están dispostos a impartila, pero o curso que vén. Para leste, na maioría dos casos, os representantes dos equipos directivos recordan que a estas alturas o groso dos alumnos xa se atopa matriculado e quéixanse de que a opción chega tarde deixándoos sen marxe de manobra.
Por unha banda porque se necesitan dez alumnos que elixan esta opción (o número redúcese a cinco nos IES de zonas rurais) para poder facer un grupo e tamén polo que o cambio suporía a nivel organizativo de centro de reorganización de horarios e docentes.

Un paso cara a adiante

No Laxeiro, Gracia Santórum apuntaba onte que ía loitar por esta optativa que considera que «é un pequeno paso», xa que cre que se debería ir máis aló. Defende a necesidade de que os institutos conten cunha figura de igualdade, da mesma forma que dispoñen xa dun orientador e que a materia debería implantarse xa en Infantil, sinalando que «quedan moitas eivas». Santórum recorda que ademais é só unha hora á semana e unha materia optativa e que tería que ser aprobada tamén polo claustro e o Consello Escolar, destacando o interese por esta materia que se aborda de forma especial desde a biblioteca con numerosas iniciativas e actividades.
No IES Ramón Aller de Lalín sinalan que «este ano vai ser difícil porque organizativamente a estas alturas é ca moi complicado». Este curso non se ofertará pero si se estudará a súa inclusión en próximos cursos. Parécelles interesante a materia do mesmo xeito que outras como a de iniciación á linguaxe musical. No Pintor Colmeiro indican que as familias xa teñen hai tempo sóbrelos coas materias. Subliñan que no centro xa se traballa o tema de igualdade en distintas materias e de diferentes formas. En Forcarei tamén sinalan que xa teñen todo organizado e no Marco do Camballón de Cruces estudarano de cara ao curso seguinte a inclusión de máis optativas en función do perfil do profesorado.
Todos os centros teñen a matrícula xa pechada e só queda por matricularse unha porcentaxe pequena, o dos que teñen que examinarse en setembro.

Ningún comentario:

Publicar un comentario