xoves, 28 de xullo de 2016

Galiza, cada vez menos poboada e máis envellecida

O saldo vexetativo negativo agudízase en 2015 e as proxeccións demográficas debuxan un pobo cada vez máis lonxevo.

Ningún comentario:

Publicar un comentario