martes, 5 de xullo de 2016

A ciencia desvela a ecuación matemática da felicidade

Un estudo demostra que as persoas son menos felices cando existen desigualdades cos demais.

A felicidade non depende só de nosa propia situación, senón que tamén está influenciada polo que lle sucede ás persoas que nos rodean. Esta é a conclusión dun novo estudo levado a cabo por investigadores do University College de Londres (Reino Unido) que presentaron os seus achados na revista Nature Communications baixo unha nova “ecuación da felicidade”.
Un estudo establece unha relación entre a xenerosidade e a felicidade influenciada pola desigualdade.
Un estudo desvela as claves da felicidade.
A investigación desvela que as persoas son menos felices cando hai desigualdades entre eles e outras persoas. Segundo as conclusións, a propia desigualdade entre ter peores ou mellores condicións que os demais foi a raíz da infelicidade dos participantes.
Os investigadores contaron coa participación de 39 voluntarios que non se coñecían entre si e dividíronos en pequenos grupos. Convidáronos a participar en xogos de azar para gañar diñeiro, nos que todos podían ver se a outra persoa gañaba ou perdía. En media, as persoas eran máis felices cando os seus compañeiros gañaban a mesma aposta en lugar de perdela. Se perdían, tendían a ser máis felices cando o seu compañeiro tamén perdía o xogo.
“Os nosos resultados suxiren que a xenerosidade cara aos estraños refírese a como nosa felicidade vese afectada polas desigualdades que experimentamos na nosa vida diaria”, afirma Archy de Berker, coautor do estudo.
Os resultados poden axudar no estudo dos trastornos sociais
Noutro dos experimentos, pediuse aos voluntarios que dividisen de forma anónima unha pequena cantidade de diñeiro cunha persoa que acabasen de coñecer. Ao longo da proba pediuse aos participantes que cualificasen como de felices sentían a intervalos regulares. Os resultados mostraron que a xenerosidade non dependía de se o seu compañeiro gustáballes ou non. Isto suxire que as persoas actúan de acordo cos trazos de personalidade estables e non con sentimentos específicos sobre outras persoas.
Os voluntarios cuxa felicidade se viu máis afectada por superar aos demais (quizá motivado por un sentimento de culpa) deron unha media do 30% do seu diñeiro cando se lles convidou a compartilo co seu compañeiro de xogo.
Os investigadores resumiron os seus achados nunha ecuación que pode predicir con exactitude como será unha persoa de xenerosa nunha situación concreta.
“A nosa ecuación pode predicir con exactitude como as persoas felices baséanse non só no que lles sucede, senón tamén no que lles ocorre ás persoas da súa contorna”, aclarou Robb Rutledge, coautor do traballo.
Trátase da primeira vez que un estudo establece unha relación entre a xenerosidade e a felicidade influenciadas pola desigualdade. O estudo pode proporcionar unha forma útil de medir a empatía e ofrecer unha visión dos trastornos sociais tales como o da personalidade.

Ningún comentario:

Publicar un comentario