martes, 29 de marzo de 2016

Unha investigadora da UVigo advirte dos riscos de non manter unha boa posición diante da pantalla

Cada vez teñen máis presenza na nosa sociedade as mancaduras e lesións relacionadas coas posturas que mantemos en relación aos elementos da Sociedade de Información. De feito, boa parte das patoloxías relacionadas con problemas cervicais (que afectan a preto da metade das traballadoras e traballadores do mundo) teñen relación directa coa posición adoptada diante da pantalla do computador. Así nolo conta estes días a investigadora da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte (Campus de Pontevedra) Tania García, que está a realizar un estudo que avalía o impacto que teñen as pantallas na postura de cabeza e columna cervical dos traballadores e traballadoras da Consellería de Sanidade da Xunta. O obxectivo: definir recomendacións e intervencións que permitan diminuír as dores músculo-esqueléticas derivadas do devandito. A xuízo da investigadora, unha correcta “hixiene postural” e o seguimento dunha serie de pautas relativas a posturas e movementos resultan “decisivos” para “evitarmos estes tipo de problemas”.
Por certo que canda fala de “hixiene postural” Tania García refírese ás normas minimizar a carga á que sometemos á columna vertebral. A investigadora, que desenvolve o seu labor ao abeiro do grupo GIES-10 (que dirixe a profesora Margarita Pino), sitúa a orixe do seu traballo no protocolo de colaboración asinado en 2015 entre a Universidade de Vigo e a Consellería de Sanidade para a promoción de estilos de vida saudábeis.
O seu estudo analiza “de maneira individualizada” a postura de cabeza e columna dunha mostra de 372 traballadores e traballadoras da Consellería, co propósito de deseñar, en base aos resultados obtidos, posíbeis intervencións terapéuticas. Como norma ou recomendación primeiras a ter en conta, Tania ponnos sobre aviso acerca dos riscos dunha posición moi estendida entre as persoas que traballan co computador: a cabeza adiantada coa vista posta na pantalla, o que significa unha flexión da zona cervical inferior e a extensión da zona cervical superior. Esta postura, sinala, “produce unha maior comprensión das articulacións da columna cervical, o que resulta un risco de trastornos-músculo esqueléticos no pescozo”.
Segundo engade, o traballo diante das pantallas pode dar pé a patoloxías como cervicalxia ou problemas no túnel carpiano, que adoitan ser “de tipo acumulativo”, e ás que se suman problemas visuais ou fatiga mental. Ademais, engade que os problemas cervicais afectan a entre un 40 e un 49% dos traballadores, mentres que entre un 10% e un 19% presenta problemas nos pulsos.
O seu proxecto (Análise descritivo-interpretativa sobre o impacto da pantallas de visualización de datos (PVD) na postura da cabeza e a columna cervical) céntrase no persoal cuxo traballo se leva a cabo diante dun ordenador e que non teña padecido previamente doenzas como fracturas ou cirurxías cervicais, escoliose idiopática, cáncer de óso, trastornos neurolóxicos do movemento ou enfermidades do sistema nervioso central.
Para este proxecto prevese realizar un estudo individualizado de 372 dos traballadores e traballadoras da Consellería, aos que tamén se lles pregunta polo uso de tabletas, teléfonos móbiles ou televisores. Ao abeiro da investigación, deberán responder unhas enquisas para medir os hábitos e os índices de actividade física, a escala de dor e discapacidade cervical e a calidade de vida, para posteriormente realizar unha análise postural mediante o uso da fotogrametría, a realización de fotografías tres metros por riba do suxeito para posteriormente analizalas cun software de evolución postural.
Os resultados que se obteñan contribuirán como dixemos ao desenvolvemento de pautas e protocolos de actuación que poidan ser implantados pola propia administración.

Ningún comentario:

Publicar un comentario