mércores, 16 de marzo de 2016

A poboación galega prefire (aínda) os medios tradicionais

O Observatorio do Consello da Cultura Galega vén de ampliar a información avanzada en febreiro na presentación do Documento de Traballo Ocios e hábitos culturais (II), unha investigación que permite obter o noso perfil no que se refire á elección de actividades de tempo libre. Como conclusións xerais desta información estendida achégase o seguinte feito: a actividade social e o consumo de medios tradicionais lideran as nosas preferencias de lecer (cunha taxa do 70,7%). Ou sexa, facer cousas como estar coa familia e cos amigos ou ver a televisión. “Fronte a isto”, sinálase, “a aposta por actividades deportivas e creativas teñen menos predicamento”. De feito, só un 7,7% ten como elección principal para o seu ocio facer actividade física ou deportiva, un 5,6% ten como preferencia primeira a horta e os animais, un 4,5% a navegación por Internet e un 3%, a lectura.
Segundo reflicte o Observatorio da Consello da Cultura Galega, “o interese por afeccións especializadas ten pouco arraigo no país fronte á preferencia pola sociabilidade e polo consumo de medios convencionais”.
Como lembraremos, estes datos foron extraidos da enquisa Ocio e hábitos culturais do Instituto Galego de Estatística para o Período 2006-2014 (sobre estas cifras o Observatorio da Cultura do CCG desenvolveu o informe Ocio e hábitos culturais II).
Volvendo á información concreta achegada polo estudo, cómpre lembrar que as devanditas porcentaxes refírense exclusivamente a adicacións preferentes. Segundo lembra e advirte o dito departamento do Consello da Cultura Galega, “se observamos aqueloutros datos que amosan a que dedicamos o tempo libre, a recoller tanto as actividades preferidas como outras, temos un reparto moito máis equilibrado de intereses”. Aí, de novo as relacións sociais e o consumo de medios mantéñense á cabeza das prácticas, aínda que mudan a súa posición. “Así, segundo este índice é máis común o consumo de medios e de lectura, practicados en conxunto por un 99,7% de galegos e galegas, do que as relacións sociais, coas que ocupan parte do seu tempo de lecer o 95,8% da poboación , as actividades familiares (84,5%) ou o ver amigos (82,7%)”, explícase.
Sexa como sexa, a importancia meirande da sociabilidade como práctica de lecer fica clara tamén neste epígrafe. En conxunto sete das dez actividades máis habituais entre a poboación fan parte dos epígrafes "relacións sociais" e "audiovisuais e lectura", e as catro primeiras que máis se realizan son deste tipo. A un nivel concreto, punto, por punto, o panorama de cousas que facemos e compaxinamos ficaría deste xeito: o 99,3% vemos a TV, o 84,% levamos a cabo actividades coa familia, o 83,94% escoitamos música e vemos filmes e series, o 82,68% saímos e alternamos cos amigos, o 71,19% facemos deporte ao aire libre, o 67,67% imos a locais hostaleiros (bares, discotecas, restaurantes), o 57,74% navegamos pola Rede, o 53% lemos, o 38,68% adicámonos á horta e aos animais, o 36,43% xogamos xogos tradicionais, o 20,2% tamén facemos manualidades e o 17,7% incluímos igualmente a opción dos videoxogos.

Ningún comentario:

Publicar un comentario