luns, 14 de marzo de 2016

Quérote+ atenderá as consultas da mocidade por videoconferencia

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado porá en marcha nas vindeiras semanas un novo servizo de videochamada para que os mozos e mozas poidan asesorarse e formular as súas consultas aos profesionais do Quérote+, o que até agora podía facerse de forma presencial, telefónico, en liña ou por mensaxería instantánea (WhatsApp ou Telegram) e agora tamén poderase facer a través de videochamada por Skype e Hangouts.
A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, probou hoxe este novo servizo cunha videoconferencia dende o Espazo Xove de Vilagarcía coas oficinas en Lugo do Quérote+. O servizo estará a proba durante tres meses, nos que se testeará e se mellorará o protocolo de atención para unha maior eficacia e unha mellor atención aos usuarios. Durante estes meses, o servizo estará dispoñible os luns, mércores e venres en horario de 9:30 a 14:00 horas e as tardes dos luns e dos mércores de 16:30 a 19:00 horas.
A videochamada permite o acceso ao servizo de atención ás mozas e aos mozos que teñan dificultade para achegarse de xeito presencial a un dos centros Quérote+. Permite unha comunicación directa, a tempo real, verbal e non verbal, o que permite un asesoramento máis personalizado.
Deste xeito as barreiras físicas que poden supor unha limitación de acceso ao recurso quedan anuladas e permítese que o servizo sexa accesible a un maior número de mozos, máis homoxéneo e igualitario entre toda a mocidade galega.
O contacto por Skype realízase a través do usuario Quérote+ Videochamada e para empregar a videochamada a través de Hangouts deberase buscar o usuario querotemais.videochamada@gmail.com.
As vías de consulta dixitais, como a de consulta en liña e a de mensaxería instantánea, son unhas das máis empregadas. No ano 2015 recibíronse 1.267 consultas on-line, un incrmento do 3,85% en relación ao ano anterior, e 712 consultas a través de WhatsApp e Telegram, un 20,30% máis que no ano 2014.

Ningún comentario:

Publicar un comentario