martes, 15 de marzo de 2016

A lei de educación deixa nun limbo aos que repiten bacharelato

Os directores de instituto piden unha prórroga e o ministerio promete "arranxar os desaxustes".

Os alumnos que repitan este ano 2º de Bacharelato quedan dacabalo entre dúas leis. Foron a última remesa de estudantes da Lei Orgánica de Educación (LOE), pero —a partir de setembro— nas súas aulas aplicarase a Lomce, a Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa. Terán materias obrigatorias novas, perderán outras e deberán facer ao final da etapa un exame obrigatorio, a reválida de Bacharelato, que necesitan aprobar para obter o título e cuxos contidos tamén son os que contempla a Lomce.
"A reforma educativa obriga a estudar Matemáticas en todos os Bacharelatos de Ciencias, algo que agora non ocorre e os que repitan terán que cursar materias que non elixiran", ejemplifica Alberto Arriazu, presidente de Fedadi, a federación de asociacións de directores de instituto. "Ninguén pensou nos alumnos", denuncia este director dun centro navarro. O Ministerio de Educación responde que está a ultimar unha orde para liquidar estes "desaxustes" a partir de setembro.
O último ano de Bacharelato é o que concentra máis suspensos xunto co primeiro curso de secundaria. O 15,9% dos seus alumnos repite, segundo os últimos datos do informe do Consello Escolar do Estado, correspondentes ao curso 2013-2014. A federación de institutos Fedadi reclama unha "prórroga dun ano para que os estudantes que non pasen non queden descolgados e poidan terminar co plan actual", engade Arriazu. Ademais, solicitan ao Goberno e ás comunidades autónomas que definan como será a proba que substitúe a Selectividade a partir de 2017, a reválida de Bacharelato, cuxo contido quedou en suspenso este verán.
Un portavoz oficial asegura que o Ministerio de Educación está a ultimar unha orde na que contempla que o alumno que suspenda 2º poida elixir entre repetir o curso completo e matricularse unicamente das materias que non aprobase. E que "excepcionalmente e con arranxo ao disposto polas Administracións educativas" o próximo curso "poderá ser avaliado das materias non superadas conforme ao currículo que cursase". É dicir, farase un exame específico para eles durante a prórroga prevista dun único curso.
¿E que pasa coa reválida de Bacharelato? A Lomce fixa esta proba a partir de xuño de 2017. Na conferencia sectorial celebrada o pasado xullo, na que as comunidades e o Goberno debían fixar os contidos deste exame, o PP decidiu aprazar a decisión ante a perda de peso político nos executivos autonómicos. Despois chegaron as eleccións xerais e un panorama político que mantén a mediados de marzo un Goberno en funcións e un parlamento con maioría de votos en contra da Lomce.
O ministerio prevé convocar unha reunión "nos próximos días" con representantes das comunidades para fixar os contidos dese exame que substitúe á Selectividade, segundo o citado portavoz.

Ningún comentario:

Publicar un comentario