venres, 11 de marzo de 2016

A confederación de anpas galegas denuncia que desde a chegada de Feijóo recortouse 1/3 dos orzamentos en educación

Así é a nosa realidade: os centros educativos públicos están nos límites operativos nos seus orzamentos, os cadros de persoal reducíronse ata estarmos no mínimo posible, de tal xeito que nin cobren axeitadamente as baixas por enfermidade dos compañeiros; a atención á diversidade, que tamén precisa de medios económicos, ficou pouco menos que abandonada nestes anos; as iniciativas que se saen do funcionamento estritamente indispensábelcoutáronse totalmente e non hai cartos para saídas, para material, mesmo moitas veces para os bens máis elementais, calefacción, ambientes confortables, mobiliario axeitado, dotación de novas tecnoloxías, todo se reduciu”. A Confederación de Anpas Galegas debulla algúns dos prexuizos que xeran os recortes en Educaciónaplicados pola Xunta de Galiza. Unhas tesoiradas que, afirman, desde a chegada de Núñez Feijóo os orzamentos da Consellería de Educación baixaron un 33 % dende 2009, “!deixando 680 millóns de euros no camiño”.
“Moitas anpas son requiridas para participar economicamente no mantemento dos centros escolares”
Ao tempo, apontan as familias pagan matrículas maiores nas ensinanzas artísticas e musicais, e nas universitarias. “No ensino obrigatorio pagamos totalmente os libros de texto; agora todas as familias copagan os comedores escolares que antes eran gratuítos, moitas anpas son requiridas para participar economicamente no mantemento dos centros escolares, para achegar uns centos de euros para poder facer unha competición deportiva ou unha exposición artística; mercamos os libros que deben ler os nosos fillos e fillas porque as bibliotecas non teñen dotación para se actualizar...,  para nós todo o gasto incrementouse”.
“Isto é moi grave”
“Isto é grave”, afirma a Confederación. Mais hai algo peor, sin: “estase introducindo unha conciencia de abandono do público”.

Ningún comentario:

Publicar un comentario