xoves, 31 de marzo de 2016

Os restos de todos os comedores escolares da provincia, ao compost

A Deputación levará a formación a 450 centros, incluídos os que non teñen menú.

Hai toda unha serie de trucos que aplicaron os nenos de mal comer para evitar o que non lles gusta ao sentarse á mesa. E non se trata de que os composteros substitúan á socorrida servilleta para desfacerse do que non gusta. Fará falta pedagoxía, asume o vicepresidente da Deputación, César Mosquera, para que se poida levar a cabo o plan de que todos os restos dos comedores escolares acaben converténdose en abono. El mesmo ilustrou onte como unha boa idea pode acabar en fracaso pola picaresca dos pequenos. «Houbo algunha experiencia, mal asesorada -relatou-, na que se un día había sopa, e non gustaba, pois, directa ao compost». E así, empapado, non hai quen faga abono.
Aí é onde entrará o Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (Ceida). A Deputación subscribiu un convenio coa entidade para que sexan eles os que fagan o labor de concienciación previa. Articularán un programa educativo coa idea de «chegar a todos os colexios da provincia nos vindeiros catro anos. É un obxectivo moi ambicioso que teremos que abordar por fases e con diferentes intensidades, pero imos arrancar xa, de maneira inmediata, con moita ilusión, voluntarismo e intensidade», explicou César Mosquera.
«Con isto -apontoou o director do Ceida, Carlos Vales- foméntase a innovación educativa, axúdase economicamente a que se fagan actividades relevantes dende o punto de vista da xestión ambiental, e promóvese o intercambio de experiencias entre os rapaces e o profesorado. As experiencias máis relevantes, así mesmo, serán recollidas nun documento que se pode replicar para divulgar nos centros».
En toda a provincia hai 450 centros, aos que levará o programa, e o obxectivo último é que haxa neles composteros comunais, aínda que haberá que ir caso a caso para ver si as instalacións cumpren os requisitos. Naqueles que teñen comedor escolar búscase pechar no mesmo centro o ciclo dos residuos que se xeran cada día como consecuencia das comidas que se serven neles. E, eventualmente, aproveitar os abonos xerados para realizar hortos nos propios centros. En Pontevedra cidade, todos os centros manifestaron xa a súa intención de participar activamente no plan. Os profesores recibirán asesoramento e os alumnos participarán nun programa específico, terán material formativo, exposicións itinerantes e poderán participar nun congreso de educación ambiental ao que están chamados os centros de toda a provincia, ademais de ter acceso a un blogue coa campaña.
En total, todo o programa custará oitenta mil euros e arrincará xa. «Queremos traballar nas áreas de influencia dos composteiros», dixo Carlos Vales. «Ademais dende un punto de vista de coherencia ambiental -continuó- parece unha tolemia levar mondas de plátano a Cerceda a queimar? É un sensentido se iso se pode transformar en abono de calidade a pé de produción de residuo. Intentaremos colaborar en que esa racionalidade sexa un éxito». Agora ten por diante o reto da concienciación e a educación dos alumnos. E que a mensaxe cale á hora para comer. Mondas si, sopa non.

Máis de cento trinta colexios, con xestións diversas e formatos dispares

O reto de compostar os restos de comida de máis de cento trinta centros que dispoñen actualmente de comedor escolar na provincia de Pontevedra requirirá articular distintas negociacións. Porque algúns están xestionados polas federacións de pais e nais de alumnos, como en Pontevedra, outros pola propia Xunta e outras polas asociacións de proxenitores de cada centro individualmente. O clima de aceptación da comunidade educativa é, en principio, favorable, ao tratarse tamén dun plus para a formación dos alumnos. Neste sentido, o Ceida, o centro que onte asinou o convenio para estruturar o proxecto educativa, conta cunha experiencia anterior. Na provincia da Coruña desenvolveu programas de fomento da reciclaxe.

 

Ningún comentario:

Publicar un comentario