mércores, 30 de marzo de 2016

'Construíndo igualdade nas nossas aldeias': jornada sobre co-educaçom rural em Compostela

I Xornada sobre Coeducación rural terá lugar os días 24, 25, 26 e 27 de maio en Compostela. Velaí a programación da actividade formativa de 20 horas que contará con Diploma acreditativo de NEG pras persoas matriculadas:
 • Martes 24.- Diversidades afectivas, familiares, sexuais e amatorias: o noso corpo, o noso territorio.
 • Mércores 25.- Máis alá da coeducación urbana: o ecofeminismo entra nas aulas.
 • Xoves 26.- Violencias baseadas no Xénero (VBX) e violencias identitarias: machismo, LGTBIQfobia e ruralfobia.
 • Venres 27.- Novas propostas teórico-prácticas para dinamizar a pedagoxía emancipatoria no rural.
Obxectivos
  Cartaz
 • Coñecer a importancia do xénero, as estéticas, a orientación sexual e a identidade de xénero na dimensión individual, grupal e comunitaria, así como abordar a resiliencia identitaria, a expresión de afectos e a xestión amatoria no desenvolvemento persoal e colectivo das mulleres e persoas LGTBI do rural.
 • Profundar nas diferentes formas de violencia de xénero e de bullying LGTBIQfóbico, así como nas sucesivas formas de colonizar e agredir o medio rural.
 • Asumir estratexias prácticas para aplicar os feminismos na realidade educativa da vida rural dende unha óptica freireana.
 • Afondar nos procesos de vulnerabilización, estigmatización e cousificación da diversidade afectivosexual nas contornas rurais.
 • Comprender as vantaxes e beneficios da praxe coeducativa dende un enfoque emancipatorio, intercultural e non urbanita.
Metodoloxía didáctica
Esta acción formativa baséase na aprendizaxe cooperativa. A metodoloxía didáctica proposta busca a participación activa en base á problematización de casos e á deconstrución de posicionamentos previos. Para esta tarefa farase uso de técnicas educativas colaborativas como son o videoforum, os grupos de discusión e role-playing; ademais, xeraranse mapas conceptuais e brainstorming buscando en todo momento a creatividade colectiva. Nos catro bloques temáticos expostos mesturarase o formato palestra-debate con diversos obradoiros.
Pra máis información, ver cartaz e o enlace da web de Nova Escola Galega: http://www.nova-escola-galega.org/WebDefault.aspx?MenuInd=1&MenuId=367&Lng=gl-ES&tl=0 

Ningún comentario:

Publicar un comentario