xoves, 31 de marzo de 2016

A Plataforma Estatal pola Escola Pública insta os grupos políticos a que acorden a formación dun Goberno que poña en marcha o diálogo social para unha nova política educativa

O estancamento da actividade política, causado pola falta de entendemento entre os grupos políticos do Congreso dos Deputados tras as últimas Eleccións Xerais, está a alarmar a un ritmo crecente á comunidade educativa ao observar como as posibles e necesarias medidas que se deberían de adoptar para eliminar o ataque á educación pública están a eternizarse no tempo.
Xunto coa derrogación da LOMCE, a reversión dos recortes educativos e a reforma universitaria do anterior goberno -agora en funcións - é urxente tomar decisións inmediatas para evitar ou minimizar os seus efectos a curto prazo. Devandito goberno en funcións, que carece de lexitimación democrática para seguir aplicando unha políticas que deberían pertencer xa ao pasado, non demostra cos seus actos estar disposto a ser consecuente co resultado das urnas e, lonxe de paralizar preventivamente a aplicación das normas que impuxo na anterior lexislatura, se extralimita lexislando e administrando con criterios antidemocráticos, con evidente menosprezo ao sentir cidadán.
Aprema, sen perda de máis tempo, dar marcha atrás en determinadas medidas que, de non facerse inminentemente, complicarán aínda máis o panorama educativo nos próximos meses. Expoñemos a continuación as seguintes e máis perentorias:
  • Paralizar as probas externas (reválidas): evitar ao final do presente curso académico a correspondente a 6º de Primaria, e impedir as que se inicien o próximo ano.
  • Implementar un novo sistema de bolsas máis xusto e cunha dotación económica maior que satisfaga a igualdade de oportunidades en todos os tramos educativos.
  • Rebaixar os prezos de matriculación en todas as etapas educativas non obrigatorias.
  • Deter os desenvolvementos normativos relativos aos ensinos LOMCE que se inicien a partir do próximo curso 2016-2017., cumprindo o que defenderon algúns partidos nos seus programas electorais, así como no debate previo ás eleccións xerais que esta plataforma organizou no seu momento, para ser coherentes co que manifestaron: derrogar a LOMCE, laicidad da escola e denuncia dos acordos co Vaticano en materia educativa.
  • Paralizar a aplicación do RD 43/2015 polo que se establece a ordenación dos ensinos universitarios oficiais (3+2).
  • Revisar o financiamento das Universidades Públicas.
Debido ao seu rexeitamento, a aplicación da contrarreforma educativa do deostado ex-ministro Wert e seguida agora por Méndez de Vigo, está a seguir camiños moi desiguais nas diferentes CCAA. O seu fracaso é unha obviedad que ninguén discute xa. Urxe a súa paralización inmediata e a súa derrogación, para o que é necesario que un novo Goberno do Estado, consecuente coas demandas sociais que fixeron posible o cambio, constitúase sen máis demoras. A Plataforma Estatal pola Escola Pública insta os grupos políticos configurados no Congreso dos Deputados tras as pasadas eleccións xerais a que acorden sen máis dilacións a formación dun Goberno que free estas ameazas para a Educación Pública e poña en marcha o diálogo social necesario para a consecución dunha nova política educativa.

Ningún comentario:

Publicar un comentario