martes, 17 de xuño de 2014

Os IES da zona ofertan dezasete ciclos formativos

O prazo de admisión para o curso que vén ábrese hoxe nos centros das bisbarras, ata o próximo 2 de xullo.

O Diario Oficial de Galicia publicou onte a relación de ciclos formativos tanto de ciclo superior coma de ciclo medio que se ofertan para o curso que vén. Na zona non hai novidades e a oferta mantense invariable a este ano. En total son dezasete os ciclos formativos que se impartirán nos institutos de ambas as dúas bisbarras.
O período de admisión ábrese hoxe e prolongarase ata o próximo día 2 de xullo. O IES Antón Losada Diéguez da Estrada segue sendo o que máis ciclos imparte, cun total de seis. Deses só un ciclo superior, neste caso, de Administración e finanzas.
A estes engádense os ciclos medios de Carpintaría e moble, o de Electromecánica de vehículos automóbiles, un de Instalacións de telecomunicacións, outro de Sistemas microinformáticos e redes e un de Xestión administrativa.
Na bisbarra de Tabeirós-Terra de Montes é o único instituto onde se imparten ciclos formativos., mentres que en Deza a oferta se reparte entre os institutos Laxeiro e Ramón María Aller de Lalín, o ;arco do Camballón de Vila de Cruces e o IES Pintor Colmeiro de Silleda.
No IES Laxeiro, os alumnos poderán elixir entre tres ciclos medios e dous superiores. A oferta intégrana os ciclos medios de Electromecánica de vehículos automóbiles, o de Instalacións eléctricas e automáticas e o de Xestión administrativa.
A estes súmanse os ciclos superiores de Mecatrónica industrial e o superior de Administración e finanzas.
No Ramón María Aller de Lalín mantéñense dous ciclos, un superior de Desenvolvemento de páxinas web e un medio de Sistemas informáticos e redes.
En Silleda, continúase impartartiendo o ciclo medio de actividades físico-deportivas non medio natural, que é un dos que ano tras ano segue tendo lista de espera e continúa atraendo alumnos de distintas partes de Galicia.
A este engádese un ciclo medio de Comercio e un superior de Xestión comercial e mercadotecnia. Unha lista que se completa con outro clásico con saída laboral, o de Soldadura e caldeiraría que se desenvolve no instituto Marco do Camballón de Vila de Cruces.
Nos últimos meses, os centros viñeron realizando distintas actuacións como charlas e xornadas de portas abertas para dar a coñecer os seus ciclos e incentivar a matriculación.
Nos últimos anos dende o inicio da crise e a causa da falta de emprego, nos centros vénse acusando un crecemento na demanda dos ciclos formativos, en parte pola volta ás aulas de mozos e non tan novas que aproveitan o tempo de paro para ampliar a súa formación.
A maior parte dos institutos teñen na súa páxina web información sobre os requisitos para cursar as solicitudes.

Ningún comentario:

Publicar un comentario