xoves, 12 de xuño de 2014

A FP non se libra do seu estigma

Un estudo da Fundación Bofill critica que os ciclos formativos úsense como saída ao fracaso escolar.

O crecemento que está a vivir a Formación Profesional no último lustro non supuxo que estes estudos, especialmente a FP media, superen o seu tradicional estigma de ser considerados un destino para os alumnos con peores resultados. O coordinador do informe e profesor de Educación na Universidade de Glasgow, Óscar Valente, explicou que “hai centros que orientan aos alumnos con dificultades desde terceiro de ESO cara aos ciclos de grao medio”. De feito, un terzo dos estudantes que acceden aos ciclos de grao medio fano mediante as probas de acceso, que realizan só aqueles sen o título da ESO.
Os autores do informe consideran que os centros de secundaria deberían fomentar a atención individualizada para conseguir que os alumnos con máis problemas consigan graduarse. “Os centros cren que lles están facendo un favor, pero están a cargar á FP cos problemas doutros niveis educativos”, apostilou Valente.
Estes expertos reivindican a FP como unha forma de preparar os estudantes para etapas educativas posteriores ou para achegar unha formación técnica e específica. “A función do ciclo formativo medio non é dar saída ao fracaso escolar”, sostén o estudo.
Precisamente o estudo revela unha polarización no nivel educativo da sociedade. No extremo inferior está o colectivo con baixa cualificación —co título da ESO como máximo—, que é do 45%. Os expertos da Bofill consideran “inaceptable” esta porcentaxe, xa que a media europea está no 27%. No outro lado están os que teñen unha educación universitaria ou equivalente (32,5%), mentres que o 23% ten un nivel medio.
A crise reavivou as aulas de FP. Desde 2007 e ata o curso pasado —os últimos datos oficiais dispoñibles— os alumnos de ciclos medios creceron un 48% e os de FP superior un 36%. O aumento explícase, segundo os expertos da Bofill, ao elevado paro xuvenil, que rolda o 50%, cousa que levou a moitos mozos para retomar os libros ante a imposibilidade de atopar un emprego. Isto aumentou a media de idade de alumnado dos 17 anos aos 20 anos.

Ningún comentario:

Publicar un comentario