martes, 10 de xuño de 2014

Os bispos presionan ao Goberno para aumentar as horas de relixión na escola

  • Aseguran que coa norma de Wert aumentará o paro entre os profesores de relixión
  • Piden unha implantación conforme ao caracter de "materia fundamental" que se deriva dos acordos Igrexa-Estado

O secretario xeral e portavoz da Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, asegurou que están "preocupados" porque coa Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) as horas de Relixión quedan reducidas "á metade".

"Á hora do desenvolvemento concreto, por exemplo, nos horarios, vemos que en Ceuta e Melilla e nalgunhas comunidades autónomas o ensino relixioso ha quedado reducida á metade, con respecto a LÓEA. Isto preocúpanos, estamos a tentar que isto sexa considerado, porque se recoñece un dereito formalmente pero á hora de levalo á práctica queda minguado polo menos no horario escolar, facéndoo case imposible", advertiu Gil Tamayo ao final do acto de presentación da Memoria de Actividades da CEE.

Por elo, desde a CEE, piden que por parte das autoridades e administracións haxa "esa oferta conforme ao carácter de materia fundamental que contemplan os acordos entre a Igrexa e o Estado en Bacharelato, e tamén na ESO e en Infantil".

Ademais, alertou de que se isto non se corrixe, "haberá un número de profesores que non poidan cumprir a carga lectiva" —ao quedar as horas de Relixión reducidas á metade— e, ao seu xuízo, "sería unha maneira de contribuír ao aumento do paro" entre os profesores de Relixión.

Gil Tamayo lembrou que, en virtude dos acordos Igrexa-Estado e dos acordos con outras confesións, "hai un dereito constitucional dos pais para educar aos seus fillos conforme ás súas conviccións morais, relixiosas" e iso, segundo explicou, é o que dá "cobertura xurídica" á presenza do ensino relixioso no desenvolvemento curricular do ensino regrado.

Así, aínda que considera que a LOMCE fai unha declaración de principios importante" no sentido de respectar os acordos entre a Igrexa e o Estado, advirte de que na práctica, ese dereito queda "mermado".

Ningún comentario:

Publicar un comentario