xoves, 5 de xuño de 2014

O Supremo avala que os alumnos de FP fagan a Selectividade do seu temario

O Tribunal Supremo anulou a norma que obrigaba os alumnos de Formación Profesional a examinarse na Proba de Acceso á Universidade (PAU) das materias de Bacharelato, cando se presentan á fase específica para subir nota. O alto tribunal confirma unha sentenza da Audiencia Nacional e dá a razón á patronal de centros católicos, fronte ao recurso do Ministerio de Educación. O Supremo entende que a orde vulnera unha norma de rango superior, un real decreto que dicía que debían de poder examinarse do seu propio temario. A decisión xudicial chega en plena Selectividade: en catro comunidades xa empezou a celebrarse a proba de acceso, e no resto comeza a semana que vén.
O conflito vén de 2010, cando o Ministerio de Educación, dirixido entón por Anxo Gabilondo (PSOE), ditou unha orde (Orde EDU/3242/2010, do 9 de decembro) na que regulaba o contido do exame da fase específica da Proba de Acceso á Universidade (a PAU ten unha fase xeral e unha fase específica para mellorar nota). Os alumnos da FP superior poden presentarse só á específica cando queren completar a súa cualificación para chegar ata 14 puntos, porque a súa nota de admisión se obtén facendo a media entre os módulos do ciclo formativo cun máximo de 10 puntos, e hai carreiras que teñen notas de corte de máis de 10. A orde fixou que o contido dos temarios da fase específica fose o de "as materias de modalidade de segundo de bacharelato". É dicir, o mesmo exame tanto para os de Bacharelato coma para os de FP.
Pero unha norma de rango superior (o Real Decreto 1892/2008) determinara antes, en 2008, que o exame da fase específica debía estar, non obstante, relacionado cun tema do temario establecido (...) para cada unha das ensinanzas relativas aos títulos de Técnico Superior, Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño e Técnico Deportivo Superior". Ou o que é o mesmo, que debía estar baseado no propio temario de FP. "Ao actuar así", dicía a sentenza da Audiencia Nacional que agora confirma o Supremo, "a orde prescindiu do verdadeiro espírito e finalidade da proba específica", que é "garantir as mesmas oportunidades a todos os estudantes naquelas ensinanzas universitarias onde se presentasen situacións de concorrencia competitiva".
O Supremo considera, polo tanto, que a "aberta contradición" entre o Real Decreto do Goberno e a orde do Ministerio de Educación, de rango inferior, vulnera o principio de xerarquía normativa, e por iso determina a "nulidade plena" do artigo 62.2 da orde. Un total de 32.728 alumnos presentáronse en 2012 só á fase específica da Selectividade (o 13,3% do total), pero entre estes encóntranse tanto os de FP coma os de Bacharelato que repiten a fase específica para mellorar a súa nota.
A patronal dos centros católicos, Escolas Católicas, lamenta que "o actual Ministerio de Educación non solucionase o problema xerado polo Goberno socialista e dedicase os seus esforzos a presentar un recurso de casación, en lugar de reformar a regulación da PAU ou elaborar os temarios específicos para o alumnado de Grao Superior,". Os alumnos de FP, argumentan, vense prexudicados con este conflito. "É coma se tivesen unha, dous ou tres materias máis, porque lles obrigan a prepararse unhas materias que non son as que estiveron a cursar", asegura José Antonio Poveda, avogado de Escolas Católicas.
A sentenza do Supremo xera, segundo o letrado, unha "situación de inseguridade" para os alumnos de FP que xa se está a examinar da PAU. "Se algún impugnase as probas habería que ver que acontece", indica Poveda. Fontes do Ministerio de Educación aseguran que están a traballar nun texto normativo para solucionalo e garanten que "non" vai haber ningún problema" en Selectividade. O departamento que dirixe José Ignacio Wert non avanza aínda se a solución pasará porque os alumnos de FP poidan examinarse do seu propio temario ou se se modificará o real decreto para que sigan facendo o de bacharelato (porque se se cambia o real decreto, e non a orde, non habería problema de xerarquía normativa).

Ningún comentario:

Publicar un comentario