xoves, 15 de outubro de 2015

Os encontros sobre normalización lingüística do CCG emprestarán atención ás redes sociais

Está a nosa lingua en perigo de morte? A resposta está nas novas xeracións, na xente nova. Por moito que os maiores falemos galego, se a nosa mocidade non emprega (na Internet e nas redes sociais tamén) o idioma que lle corresponde, o galego como tal terá tristemente os días contados. Sobre este tema xirará a XVII edición dos Encontros para a normalización lingüística, unha xuntanza organizada polo Consello da Cultura Galega que se inaugura mañá (15 de outubro) co aforo completo mais coa posibilidade de seguila en directo a través da páxina web da institución. Avaliaranse, entre outros temas, o estado de saúde da lingua nas redes sociais.
“Nesta edición permanece o carácter de ser lugar de encontro e intercambio de experiencias, agora centrado nas motivacións e estímulos do uso da lingua polos máis novos” indica Rosario Álvarez, coordinadora desta edición e vicepresidenta do Consello da Cultura Galega. A cita xuntará durante dous días a sociolingüistas, técnicos pola normalización e creadores para falar dos dilemas que presenta a situación sociolingüística actual.
Emporiso, unha parte do programa está encamiñada a expor traballos de pescuda e análises de datos sobre o uso do galego por parte das xeracións máis novas. Tratando temas como: a súa contorna, a influencia das novas políticas educativas ou a autopercepción actual dos falantes. Para iso estarán Xaquín Loredo Gutiérrez (Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega) que falará do estudo e análise da situación do galego, e Hakan Casares (responsábel do Observatorio da Cultura Galega) quen achegará cifras sobre o comportamento lingüístico da mocidade galega.
Moi importante para a boa saúde dun idioma é o contexto familiar, á transmisión de pais a fillos, que xoga un papel chave no uso dun idioma. Para iso, expoñeranse sobre a mesa todas a iniciativas relacionadas con este tema chegadas de distintos eidos: no académico, o bengalí Anik Nandi (doutorado da Heriot-Watt University de Edimburgo) quen ofrecerá un relatorio titulado Resistencia dende abaixo. O papel das micropolíticas lingüísticas nas familias galegas; no cultural, Paz Castro e Inacio Vilariño exporán os casos de Kalandraka e de Fantoches Baj; e no publicitario, publicistas e investigadores revisarán as campañas de comunicación desenvolvidas a prol do galego.
Outro aspecto a tratar nestes Encontros é o que se pode facer dende un ámbito local. Nesta liña, técnicos e responsábeis da normalización lingüística de concellos como os de Vigo ou Compostela explicarán as súas experiencias, canda especialistas doutros contextos como o universitario ou as deputacións provinciais. Completa esta visión o politólogo Xaime Subiela, quen achegará un relatorio titulado A promoción do galego desde o ámbito supramunicipal.
E seguindo co espírito de crear un espazo de comunicación arredor do panorama actual da nosa lingua, nesta edición dos Encontros estenderase este carácter participativo a todas as persoas e colectivos implicados na normalización do idioma creando varios grupos virtuais de traballo en Facebook cuxa actividade, aproveitamento e conclusións se integrará na primeira sesión do programa.

Ningún comentario:

Publicar un comentario