xoves, 29 de outubro de 2015

Nin toureiros nin amas de casa! Fóra a educación franquista!

Hai apenas uns días coñeciamos por medio da prensa a última gran idea do Partido Popular no que a educación refírese: un novo título de FP Básica en tauromaquia, que se unía ao que xa avanzaron este verán con outro título para a formación de amas de casa. Calquera podería pensar que se trata dunha broma de mal gusto, pero o certo é que este goberno de nostálxicos do franquismo non pode esconder as raíces profundamente reaccionarias que forman parte do seu ADN. A educación franquista, o adoctrinamiento e os malos tratos aos animais como exemplo de tradición “e arte” son para eles puntos que deben ensinarse na escola pública: un escándalo completo que desde o Sindicato de Estudantes denunciamos enerxicamente.
As mozas amas de casa
Facendo alarde do carácter franquista que caracterizou ao goberno do Partido Popular unha e outra vez durante a lexislatura, o pasado verán aprobou a FP de actividades domésticas e limpeza de edificios e fíxoo xunto con outros 6 títulos máis para que esta aberración pasase desapercibida. Unha nova FP coa que pretende “formar” amas de casa. Despois da ditadura franquista, as nosas avoas e nais tiveron que dar unha batalla brutal nas rúas e nas empresas para obter dereitos laborais e sociais para a muller. Así se arrincaron moitas conquistas: plena autonomía xurídica e laboral, dereito ao divorcio, ao aborto etc., pero o que deixa claro o PP con esta FP é que quere dar marcha atrás ao reloxo da historia e que as mozas de familias traballadoras aos 15 anos volvamos estudar o equivalente á famosa materia de Labores “” que as nosas nais tiveron que padecer. É un gran exemplo sobre como entende o PP o papel da muller na sociedade: non só as trata como seres incapaces de decidir por si mesmas sobre a súa propia vida e o seu corpo - como se viu no seu intento por modificar a Lei do Aborto - senón que tamén pretende devolver á muller ao lugar no que a opresión franquista colocábaa: dentro das catro paredes da súa casa, como “sostén” da familia e privada de independencia e liberdade para poder traballar, organizarse e realizarse plenamente como calquera outra persoa.

Cando os últimos 4 anos, o PP dedicouse a privatizar garderías, quitar bolsas de comedor, aprobar reformas laborais que disparan o paro e precarizan o emprego golpeando aínda máis ás mulleres, cando a lei da dependencia na práctica deixou de existir, pretenden que sexamos as estudantes de familias humildes as que cumpramos en casa o papel que debería cubrir o sector público. O Estado debería ser quen garanta garderías gratuítas para todos os nenos de 0 a 3 anos, comedores escolares en colexios e institutos, axudas económicas e materiais para familias con membros dependentes, residencias dignas, gratuítas e de calidade para os nosos maiores, etc.

E os mozos toureiros
Doutra banda, vimos como ultimamente se reavivou unha gran contestación social ante as torturas e os malos tratos que sofren animais vítimas de supostas "festas populares" como o Toro de la Vega ou as propias corridas de Touros. Esta mobilización e oposición rotunda fronte a estes malos tratos, provocou xa en 2010 a prohibición das corridas de touros en Cataluña ou, máis recentemente, que Manuela Carmena retirase unha subvención de 61.000 euros a unha escola de Tauromaquia, propoñendo a retirada do terreo do que gozaban e que ascendía a 10.717,62 metros cadrados, cuxo mantemento e déficit custaban 800.000 euros de diñeiro público.

Ante estes acontecementos, o Partido Popular ha saído rapidamente ao rescate de quen defende os malos tratos animais como “arte e tradición” e tenta aprobar unha FP de Tauromaquia e Actividades Auxiliares Gandeiras. Unha FP que servirá para formar a mozas de 15 anos en como “realizar as sortes do touro relacionando os trastes e o seu manexo con cada unha das mesmas”. O escándalo que supuxo esta nova barbaridade foi maiúsculo e a indignación social respecto diso, enorme. En tan só unha semana, a petición de Change.org para pedir a súa retirada conseguiu 368.110 asinantes. Cando a educación pública pasa polas súas maiores dificultades, froito dos recortes do goberno, temos que ver como para o que defende o PP, por incrible que pode parecer, si que hai diñeiro: hai diñeiro público para a tauromaquia, hai diñeiro público para regalar a mancheas á Igrexa e tamén para crear cursos que só buscan o adoctrinamiento da muller na súa forma máis reaccionaria.
A FP Básica: a vía rápida do PP para expulsar aos mozos do sistema educativo
Desde o Sindicato de Estudantes explicamos o que realmente significa a Formación Profesional Básica contemplada na LOMCE e aprobada polo xa ex ministro máis odiado da historia da democracia - Jose Ignacio Wert - . Desde o principio denunciamos que se trataba de crear "un desaugadoiro" do sistema educativo onde meter a todos os alumnos con máis dificultades "socioeconómicas", tal e como rezaba literalmente o primeiro proxecto de lei respecto de que grupo do alumnado ía orientada esta FP Básica. Cos antigos PCPIs, aos que agora substitúe esta FP, os alumnos podían optar a sacarse o título de Graduado Escolar ao terminar os seus estudos, cousa que xa non ocorre coa FP Básica salvo que se presenten á avaliación final de ESO, é dicir, unha reválida.

A FP básica pódena cursar alumnos entre 15 e 17 anos, interrompendo a Educación Secundaria Obrigatoria e saíndo do sistema educativo cun título inferior ao da ESO. A FP básica xa se revelou como un tremendo fracaso, con só 40.000 alumnos que se matricularon na mesma o curso pasado, este ano non conseguiu máis que 68.000 nos dous cursos que dura. Por suposto que tampouco logrou diminuír os niveis de abandono escolar prematuro, como reivindica o Ministro senón que disfraza o anterior - abandono - pola actual “expulsión” que supón esta nova vía que impón a LOMCE. O factor fundamental para entender que os mozos refugasen a FP Básica como alternativa de formación é moi sinxela: saben perfectamente que ese título é igual a cero no mercado laboral, unha “gran idea” do PP para maquillar as cifras de fracaso escolar e sacar do sistema educativo pola vía rápida a unha parte importante de mozos con máis dificultades e que non atopan os medios necesarios para superalas dentro da educación pública. Iso débese aos recortes, á falta de medios materiais e humanos que este goberno néganos argumentando que non hai diñeiro mentres se dedica a desviar constantemente os fondos públicos a mans privadas. O futuro que espera aos mozos que cursan FP Básica é o da precariedade e a explotación, algo que ten moito que ver co modelo social que defende o PP e a CEOE no que uns poucos poden facerse da base do sufrimento da maioría.

Desde o Sindicato de Estudantes mostramos o noso máis profundo rexeitamento á FP Básica no seu conxunto e a estes dous títulos que o PP quere implantar e chamamos aos mozos para continuar a loita ata botar ao goberno do Partido Popular.

Ningún comentario:

Publicar un comentario