venres, 16 de outubro de 2015

A comunidade educativa denuncia que Méndez de Vigo vende fume con medidas electoralistas

A Plataforma Estatal pola Escola Pública, na que se integran as organizacións máis representativas de docentes, familias e estudantes do ensino público do noso país, denuncia a autocompracencia mostrada polo ministro de Educación no comezo do novo curso. Íñigo Méndez de Vigo esquece que, durante o últimos catro anos, o Goberno do PP minguou os orzamentos do Ministerio de Educación en máis de 3.000 millóns de euros, aos que hai que engadir os 6.300 millóns de euros ao ano escamoteados á educación española no conxunto de todas as comunidades autónomas.
Os recortes afectaron gravemente á equidade e inclusión do noso sistema educativo, aumentando as desigualdades e provocando o afastamento da gratuidade da educación para moitas familias: a unhas privoullas de bolsas e axudas e a outras esíxeselles a súa devolución segundo os resultados académicos obtidos. Desta forma, o Ministerio elude a responsabilidade das súas propias políticas, que están encamiñadas á redución progresiva e imparable do investimento destinado a garantir a equidade e a igualdade de oportunidades. Como consecuencia, un importante número de familias non pode facer fronte á compra de libros e materiais ás que se lles obriga, pago de comedores e transporte escolares, matrículas universitarias, etc. A entrada en vigor da contrarreforma educativa, á que se opuxo toda a comunidade educativa e os partidos políticos da oposición, agravou aínda máis esta precaria situación.
Ademais, a Plataforma critica as medidas electoralistas anunciadas polo responsable de Educación, coas que vende fume para as próximas eleccións e renuncia a impulsar iniciativas que supoñan unha mellora real para a educación pública española. En concreto, refírese ás catro medidas estrela do Ministerio, que teoricamente restituirán moitos dos recortes impostos estes anos polo PP. En pleno alarde electoralista, o substituto de José Ignacio Wert prometeu diminuír o número de alumnos/as por aula; cubrir as substitucións de forma inmediata en casos moi determinados; contratar a máis de 13.000 profesionais; elaborar un libro branco como base dun futuro Estatuto Docente; e revisar as reválidas de ESO e Bacharelato na próxima lexislatura, a propósito de que, para entón, xa non será responsable de Educación.
O que Méndez de Vigo non di é que a diminución das cocientes de estudantes por aula non se poderá levar a cabo porque, na práctica, esixiría aumentar a cifra de docentes nun número moi superior ao previsto e non existe vontade real para iso; as substitucións limitaranse a casos moi concretos que roldarán o 10 % do total e deixarán fóra os supostos máis habituais, como as baixas do profesorado por enfermidade común; que a oferta de emprego non contempla recuperar os postos de traballo destruídos nos últimos anos, que ascenden a máis de 30.000; e que o libro branco da Función Docente pode supoñer un retroceso significativo na negociación, posto que, xa en 2007, alcanzouse un acordo coas organizacións sindicais que non chegou a fraguar.
A Plataforma Estatal pola Escola Pública defende que, para recobrar a equidade e a calidade do sistema educativo, é urxente reducir de forma fehaciente o número de estudantes por aula, diminuír a xornada lectiva do profesorado e atender puntualmente a substitución das súas baixas. Só revertendo de forma real as medidas que o PP impuxo durante esta lexislatura e que afectan a estes e outros indicadores, lograrase mellorar a atención ao alumnado, clave para impulsar unha educación pública de calidade.
Un novo modelo educativo
Nun intento de impedir a morte anunciada da LOMCE, o ministro fala da necesidade dun pacto escolar. Pola súa banda, a Plataforma defende que, para construír un modelo educativo que dote de estabilidade ao sistema, é obrigatorio derrogar dita Lei e acordar unha alternativa que parta duns principios de inclusión e non segregación e arrincone medidas que están nas antípodas do progreso educativo, como a inclusión da materia de relixión e as avaliacións externas. Estes exames responden a intereses mercantilistas e competitivos das institucións que os promoven (OCDE, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional…) e fomentan a marxinalidade do alumnado de contornas máis desfavorecidas, desprezando a capacidade educativa do profesorado e fomentando a segregación.
Así mesmo, é preciso restituír os máis de 30.000 postos docentes perdidos e adaptar os persoais ás esixencias educativas actuais a través de ofertas públicas de emprego suficientes, asegurando a súa estabilidade, o que implica reducir a interinidade inxustificada dos contratos e equiparar as condicións laborais e salariais do profesorado.
A regulación da profesión docente debe ser o marco para o desenvolvemento profesional do colectivo de traballadores e traballadoras do ensino, entendido como un proceso fundamental na mellora da calidade educativa e a dignificación laboral e social do colectivo. O Estatuto Docente ten que responder as reivindicacións do sector a través do relanzamento da negociación colectiva do persoal, e ha de ter en conta a función social do ensino e potenciar o traballo cooperativo e colaborativo do profesorado.
No ámbito universitario, e a Plataforma lembra que a subida de taxas e a diminución de bolsas expulsaron da universidade a máis de 77.000 estudantes desde o curso 2011/2012 que o decreto do 3+2, entre outros, dificulta o acceso das familias con menos recursos á educación superior, ao encarecer os estudos. Neste sentido, profesorado, familias e estudantes avogan por unha política coherente e consensuada que rectifique a actual. É imprescindible rebaixar os prezos dos estudos oficiais, mellorar substancialmente as políticas de bolsas e financiar adecuadamente a universidade pública para reforzar a educación superior e a toda a comunidade universitaria.
En definitiva, é necesario dar un novo sentido ao dereito á educación co obxectivo de, nun marco de participación democrática que recupere o papel da comunidade educativa, asegurar a súa gratuidade real, ampliar ata os 18 anos a súa obrigatoriedade e garantir a formación ao longo da vida.
Por último, a Plataforma pola Escola Pública incide en que a educación pública debe ser garante da igualdade de oportunidades e estar aberta á sociedade e aos seus requirimentos e, por tanto, as administracións deben ser capaces de responder ante situacións de especial vulnerabilidade, tanto cos refuxiados, como coas persoas inmigrantes e os cidadáns que sofren con especial virulencia a crise, provendo aos centros educativos dos medios e recursos adecuados para recibir a menores e as súas familias. Nunha situación de tal complexidade, é necesario impulsar a educación intercultural e contra a discriminación e o racismo.

Ningún comentario:

Publicar un comentario