luns, 13 de outubro de 2014

Os ciclos formativos suman cada ano un maior número de adeptos

Entre os máis demandados está Condución de Actividades e Electromecánica.

Os ciclos formativos gañan cada ano adeptos e nas aulas a presenza total de mozas en busca dunha saída laboral, deu paso tamén a algún que outro licenciado, sobre todo nos ciclos superiores. Aínda que nos institutos da zona non hai a saturación doutros nas cidades, se hai algúns que teñen xa hai meses as listas pechadas e incluso con lista de espera.
O tirón dos ciclos déixase ver tamén na cantidade crecente de alumnos de fóra de Deza-Tabeirós que se desprazan aquí. Nas aulas dos institutos de Lalín e Silleda pódense atopar estudantes de Ribeira, Porto do Son, Caldas ou Muros sen contar cos que chegan da zona de Palas , Melide ou Arzúa.
E o mesmo pasa no Losada Diéguez da Estrada que atrae a estudantes de distintos puntos de Galicia.
No Pintor Colmeiro de Silleda o de Condución de actividades físico-deportivas no medio natural está pechado hai xa tempo. O de Comercio conta con dezaoito estudantes en primeiro e o superior de Xestión comercial e mercadotecnia con dezasete. É o número de estudantes de primeiro, porque ao tratarse de ciclos antigos, os de segundo atópanse fóra do centro facendo prácticas.
No Marco do Camballón de Vila de Cruces, os estudantes do único ciclo, o de Calderería suman 32, 17 en segundo e quince en primeiro. Iso si, todos eles mozos, porque as mulleres seguen sen animarse.
No Losada Diéguez da Estrada, o ciclo de madeira conta con vinte alumnos, con 48 o de Electromecánica de vehículos, 40, o de Instalacións de telecomunicacións, 38 o de Sistemas microinformáticos e redes, once o de Xestión Administrativa e 45 o superior de Administración e finanzas. Os de Electromecánica e Administración e finanzas están completos. De Pontevedra e de Santiago reciben a estudantes que non atoparon praza nas cidades e desprázanse á Estrada.
No Laxeiro, o de Automoción está pechado con 23 alumnos, aos que se engaden trece de Mecatrónica industrial, dezaseis de Electricidade, doce de Xestión Administrativa e dezasete do superior de Administración e finanzas. No Ramón María Aller de Lalín, o ciclo medio de Sistemas microinformáticos e redes e 35 no superior de Desenvolvemento de aplicacións webs. Ao repunte dos ciclos engádese o dos ensinos de adultos, que cada vez conta tamén cun maior número de estudantes cun perfil moi variado. Lonxe quedan as clases integradas por repetidores de hai anos. Agora é frecuente ver traballadores que volven ás aulas para incrementar a súa formación e persoas en paro que aproveitan para seguir estudando xunto a licenciados, amas de casa e estranxeiros que buscan unha convalidación ou un título de cara a buscar un emprego.

 

Ningún comentario:

Publicar un comentario