venres, 31 de outubro de 2014

A CIG-ENSINO criticou a insuficiente oferta de emprego e esixiu que a Consellaría faga unha oferta máis ampla

Tamén esixiu na Mesa que se convoque concurso de traslados para o vindeiro curso.

Na Mesa Sectorial do día 29 de outubro A CIG-Ensino cualificou de insuficiente a oferta de emprego anunciada polo Conselleiro no Parlamento. A CIG-Ensino esixiu a supresión da taxa de reposición e que se realice unha oferta de emprego que garanta a cobertura das necesidades de profesorado de todos os centros, reduza a precariedade, minguando o número de efectivos en situación de temporalidade que xa supera o 10% e permita impartir un ensino de calidade.
Reclamamos, por tanto, que se faga unha oferta de tantas prazas como vacantes se produzan e sexan necesarias para o bo funcionamento do sistema educativo, permitan recuperar a xornada lectiva do profesorado e ampliar os cadros de persoal dos centros para a atención ás distintas necesidades. Unha oferta que abranga todos os corpos. 
Da insuficiencia da oferta de emprego dá conta de que desde o ano 2009 se xubilaron máis de 4000 profesores e profesoras e, porén, a partir de 2010 soamente se ofertaron 585 prazas.
Unha evidencia da política de redución de profesorado da Consellaría de Educación é o Censo definitivo que se vén de publicar para as eleccións sindicais de 4 de decembro, no que se pode comprobar que desde novembro de 2010 que se publicou o último censo, o persoal docente reduciuse en 2 036 profesores e profesoras, pasando de 32 380 a 30 344, aos que lle hai que engadir as supresións que xa realizara o goberno Feijoo no curso anterior, o que ratifica o que vén denunciando a CIG-Ensino e é que en Educación se vén realizando un auténtico ERE que supera os 3 000 profesores e profesoras.
A CIG-ENSINO criticou o seguidismo da Consellaría que non discute a imposición do taxa de reposición do Goberno central, en virtude da cal se están deixando de convocar miles de prazas do profesorado que se xubila.

Concurso de traslados

A Consellaría de Educación propón unha convocatoria en que non se recolle o dereito a concursar en Galiza, unha decisión que adopta a sabendas de que habería vacantes que non estarían supeditadas á execución da sentenza que ditará o TSXG sobre o Concurso de Traslados de 2013, porque considera que sería imposíbel determinar a quen se debe considerar participantes afectados.
A CIG-Ensino manifestou que a actuación da Consellaría en relación co Concurso Xeral de Traslados é un cúmulo de despropósitos que parece continuar agora coa proposta de non convocar concurso. A súa actuación errática comporta que calquera solución que se tome pode traer consecuencias irreparábeis. 
En todo caso, debería prevalecer o dereito a concursar, pois do contrario estaría provocando un novo prexuízo, agora a todo o profesorado que teña como expectativa concursar. Así mesmo, a exposición de motivos polos que se argumenta a non convocatoria de CXT parece pouco consistente, xa que garantir a execución da sentenza que se produza no seu día, non ten por que impedir o dereito de participación no concurso ao profesorado non afectado por ela e pode dar lugar a que a vía xudicial sexa o camiño que emprenda o profesorado que se vexa prexudicado.
 Como non podemos coñecer de antemán o sentido da sentenza pendente, o lóxico e normal é non conculcar o dereito a concursar a aquel profesorado que ten como expectativa conseguir o primeiro ou outro destino definitivo.
En todo caso, de persistir a Consellaría na idea de non convocar CXT, excepcionalmente, debería facilitarlle ao profesorado definitivo a posibilidade de participar na adxudicación de destinos provisionais, pois, do contrario, sería o único colectivo ao que se lle impediría a mobilidade. Igual que se deberá facer constar na orde que esta convocatoria non computará aos efectos de obrigatoriedade de participación do profesorado desprazado, suprimido e solicitante de comisión de servizos, que normalmente veñen estando obrigados a participar no concurso.
Igualmente a CIG-Ensino propón, tamén como medida excepcional, que no vindeiro concurso se permita a participación do profesorado galego destinado fóra do país, que neste ano se ve privado deste dereito.
A Administración mantívose na súa posición: que non convoca concurso para garantir a execución dunha sentenza que prevé que se produza entre febreiro e abril de 2015. En canto á proposta da CIG-Ensino de que o profesorado definitivo poida participar na convocatoria de destinos provisionais, manifestou que estaban dispostos a estudalo, estudo que, en todo caso, se realizará chegado o momento.
A Consellaría foi receptiva á proposta da CIG-Ensino de que, tamén excepcionalmente, se permita participar no próximo concurso ao profesorado galego destinado fóra de Galiza que non vai poder participar neste concurso.
A Consellaría aceptou a proposta da CIG-Ensino de que se inclúa na orde que este concurso non computa para o profesorado desprazado, suprimido e solicitante de comisión de servizos.
Outros temas tratados na mesa sectorial

 

Ningún comentario:

Publicar un comentario