xoves, 30 de outubro de 2014

Filoloxía Galega, entre as peores carreiras de todo o Estado para atopar traballo

Filoloxía Galega é unha das carreiras peor posicionadas no conxunto do Estado para conseguir un posto de traballo, segundo se tira do estudo Inserción laboral de los estudiantes universitarios, que elaborou o Ministerio de Educación en colaboración cos Consellos Sociais das universidades e do que se presentaron as súas conclusións iniciais nesta semana.
O informe analiza a evolución do mercado de traballo ata 2014 de máis de 190.000 estudantes que se licenciaron en 2009-10 en universidades públicas e privadas e con estudos presenciais e non presenciais. Segundo a análise, os titulados en Medicina, Óptica e Optometría, Ciencias Actuariais e Financeiras -grao relacionado con Estatística e Matemáticas-, Enxeñería en Automática e Electrónica Industrial e Enxeñería en Electrónica son os universitarios con maior inserción laboral e maior probabilidade de atopar emprego de todos os do Estado.
Mecina, Óptica ou as enxeñerías en electrónica son as titulacións con maior inserción laboral no Estado
Nestes cinco casos, a porcentaxe de afiliación á Seguridade Social dos titulados nestas cinco materias supera o 82% a mes de marzo de 2014, chegando a case o 93% no caso de Medicina. Non ocorre o mesmo con outras moitas carreiras. As licenciaturas peor situadas para atopar traballo son Historia (que emprega o 45% dos seus alumnos), Enxeñería Técnica Naval (40%), diferentes filoloxías (entre o 39% e o 18%) e Radioelectrónica Naval, a que conta cunha peor porcentaxe de inserción laboral, cun 16,7% dos seus licenciados traballando catro anos despois de obter o título.
No caso das filoloxías, destaca Filoloxía Galega, a sétima peor carreira do conxunto do Estado para atopar traballo, con tan só un 37,8% dos seus titulados afiliados na actualidade á Seguridade Social e só superada -á marxe de Radioelectrónica Naval- polas titulacións de Filoloxía Hebrea, Románica, Eslava, Árabe e Portuguesa. Esta última é a segunda peor carreira en inserción laboral de todo o Estado, malia o evidente contacto co país veciño ou o pulo do idioma portugués noutros continentes.
Filoloxía Galega é a sétima peor carreira para atopar traballo; Filoloxía Portuguesa, a segunda peor
Tan só o 18,2% dos licenciados en Filoloxía Portuguesa están na actualidade afiliados á Seguridade Social, tendencia á baixa de ter en conta a evolución laboral dos titulados nos anos anteriores. Tan só un ano despois de licenciarse, o 22,7% destes titulados atopara traballo, o 27,3% aos dous anos de rematar a carreira.
Tan só o 19% dos titulados en Filoloxía Galega tiñan traballo un ano despois de licenciarse, a segunda peor cifra do Estado
Tendo en conta esta evolución, os estudos de Filoloxía Galega saen aínda peor parados en canto á inserción laboral, xa que tan só o 18,9% dos titulados nesta carreira atoparan traballo un ano despois de se licenciar, unha porcentaxe que só é inferior no caso dos estudos de Filoloxía Árabe. Á escasa matriculación de alumnos que presenta a licenciatura e ao desprestixio e ataques que a lingua galega sofre desde hai anos únense agora estes preocupantes datos.

Titulacións con peor inserción laboral (en %)
  2011 2012 2013 2014
Historia 25,4 34,1 38,7 45
Filoloxía Alemá 32,9 37,1 45,7 44,3
Filoloxía Italiana 31,8 31,8 31,8 40,9
Enx. Técnico Naval 26,7 36,7 26,7 40
Belas Artes 23,2 31,2 33,8 39,8
Filoloxía Galega 18,9 32,4 32,4 37,8
Filoloxía Hebrea 27,3 27,3 27,3 36,4
Filoloxía Románica 23,5 32,4 23,5 32,4
Filoloxía Eslava 37,5 29,2 33,3 29,2
Filoloxía Árabe 18,3 25,6 25,6 23,2
Filoloxía Portuguesa 22,7 27,3 22,7 18,2
Radioelectrónica Naval 50 50 50 16,7
O informe tamén destaca que, por ámbito de coñecemento, as licenciaturas máis demandadas no mercado laboral son as relacionadas coa Informáticas, as Matemáticas e a Estatística e as Ciencias da Saúde, xa que os seus alumnos superan o 70% de afiliación á Seguridade Social ao rematar a carreira. Pola contra, as carreiras do ámbito das Humanidades, o Dereito e as Artes non superan o 50% de inserción.
Tan só unha facultade galega se sitúa entre as 70 do Estado con mellor inserción laboral: a de Enxeñería Informática en Vigo
Ademais, o estudo achega unha clasificación sobre as carreiras con maior inserción laboral por universidades no conxunto do Estado. Neste caso, entre as setenta con maior porcentaxe de titulados con traballo tan só se sitúa unha galega: Enxeñería Informática, na Universidade de Vigo, no posto 39º e co 90,5% dos seus titulados afiliados á Seguridade Social aos catro anos de licenciarse.
No primeiro posto deste ránking sitúase a Facultade de Enxeñería Industrial da Universidad de Cádiz, co 100%, seguida de seis centros que cursan Medicina en diferentes localidades do Estado.

Ningún comentario:

Publicar un comentario