luns, 29 de agosto de 2016

Os escolares que se inician no cannabis superan aos que empezan co tabaco

No último ano uns 146.000 adolescentes estreáronse cos porros en España, fronte aos 137.000 que comezaron a fumar cigarros.

Durante o último ano uns 146.000 escolares españois iniciáronse no cannabis mentres que 137.000 fixérono no tabaco. Ademais, cada vez detéctase maior asociación no consumo de ambas as sustancias, segundo denuncian máis de 80 expertos agrupados no proxecto EVICT, impulsado desde o Comité Nacional para a Prevención do Tabaquismo e financiado polo Plan Nacional sobre Drogas. Todo apunta que a marihuana e os cigarros son unha parella de feito "tan ben avenida como o pan e a manteiga", advirten.

A diferenza da xeración anterior, "hoxe día gran parte dos adolescentes españois consome simultaneamente ambas as sustancias e isto xera novas tendencias e consecuencias cruzadas que é necesario ter en conta á hora de desenvolver políticas de prevención", explica o doutor Joseba Zabala, un dos expertos impulsores do proxecto. Polo menos nove de cada dez fumadores de porros europeos fano.

Os expertos advirten de que mesturar tabaco con cannabis "multiplica por 5 a probabilidade de desenvolver adicción a esta segunda sustancia"


Os motivos son variados: rendibilizar a marihuana, para que arda mellor, para que non raspe tanto, etc. Con todo, o certo é que mesturar tabaco con cannabis multiplica por 5 a probabilidade de desenvolver adicción a esta segunda sustancia. "Ambas interactúan profundamente no neurobiolóxico, á hora de iniciar e abandonar o consumo e tamén na economía de mercado", engade Zabala.

Os expertos sinalan que "na maridaxe cannabis-tabaco produciríase, pois, o que os economistas denominan elasticidade cruzada, que ocorre cando dous produtos se complementan un a outro". Isto maniféstase en que o aumento do prezo dun repercute tamén sobre o consumo do outro, de maneira que cando se incrementa o custo do tabaco e dificúltase a súa adquisición e consumo en lugares públicos, non só diminúe o seu uso, senón tamén o do cannabis.

Por outra banda, con respecto ao abandono do cannabis e tabaco os expertos observaron que en numerosas ocasións persoas consumidoras de ambas as sustancias queren deixar de fumar unha das dúas pero non a outra. Neste sentido, a coordinadora do proxecto, a doutora Ana Esteban, afirma que "é recomendable deixar de consumir conxuntamente ambas as sustancias, ben de forma simultánea ou secuencialmente, posto que existe evidencia de que a abstinencia dual (deixar de fumar tabaco e cannabis) predí mellores resultados".

"Estamos ante un reto científico e social que é necesario afrontar, xa que cada día preséntanse novas evidencias que avalan a existencia deste 'nó' entre o cannabis e o tabaco e son cada vez máis os investigadores a nivel mundial que apostan por profundar no estudo deste problema con vistas a fundamentar as políticas preventivas sobre drogadicción", engade.

Ningún comentario:

Publicar un comentario