xoves, 25 de agosto de 2016

FSC Inserta colabora en Galicia na formación en ofimática de persoas con discapacidade en situación de desemprego

Recursos Humanos RRHH Press. FSC Inseta, entidade de formación e emprego da Fundación ONCE, adheriuse como aliado ao Plan de Inclusión Dixital de Galicia 2020, impulsado pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).
En virtude desta colaboración, ambas as entidades puxeron en marcha a iniciativa 'Formación e CODIX para persoas con discapacidade', cuxo obxectivo é ofrecer capacitación en ofimática a persoas en situación de desemprego con certificado de discapacidade igual ou superior ao 33%, co fin de garantir o seu acceso ao mercado laboral.
FSC Insere xa comezou as primeiras actividades formativas de ofimática nas aulas da Rede de Centros para a Modernización e a Inclusión Tecnolóxica (CeMIT) da Coruña, Ferrol, Pontevedra, Santiago e Lugo, con 190 horas de formación do curso para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática (CODIX) .
Unha vez finalizado o período de formación, as persoas participantes poderán obter a mencionada certificación mediante a superación dunha proba presencial de carácter voluntario baixo a supervisión tanto de Insere Emprego como da Amtega.
Insere Emprego colaborará tamén co Plan de Inclusión organizando outras actividades formativas, eventos ou iniciativas de divulgación e dinamización das TIC e na difusión da inclusión dixital en Galicia.

Ningún comentario:

Publicar un comentario