xoves, 18 de agosto de 2016

Medran as queixas sobre telefonía e electricidade atendidas na OMIC de Lugo

Boa parte do total das queixas atendidas na Oficina Municipal de Información ao Consumidor (OMIC) de Lugo este 2016 teñen relación da directa cos servizos de telefonía e electricidade. A porcentaxe, ademais, é máis ampla cá do ano pasado. Así o fai saber o Concello, que vén de facer reconto da actividade xerada pola OMIC ao longo do ano en curso. Foron, en total, 196 reclamacións atendidas. Delas, resolveuse o 84,5% das reclamacións presentadas, “grazas ao papel mediador entre o consumidor e a empresa”.
En termos máis concretos, o Concello lembra que preto do 58% do total das reclamacións foron cuestións relacionadas co servizo de telefonía e electricidade, un 5% máis que no 2015. No caso das compañías telefónicas aténdense principalmente facturacións incorrectas, problemas de cobertura, garantías de terminais ou Internet. No que se refire ás compañías eléctricas, trátase de facturacións ou lecturas incorrectas, cortes de subministro, incumprimento de prazos ou cambios de compañía fraudulentos.
O resto dos sectores sobres os que se reciben queixas son a banca, automóbil novo e usado, compañías aéreas, seguros médicos ou de accidentes, academias de ensino, electrodomésticos, gasolineiras, xoierías, perruquerías, transporte de viaxeiros, correos, tinturarías ou ximnasios. Segundo fan saber fontes da OMIC, “o sector téxtil e de calzado ten escasas reclamacións, debido á información da que dispón o consumidor e ás boas prácticas de venta do sector”.

Ningún comentario:

Publicar un comentario