luns, 31 de outubro de 2016

Mocidade, paro de longa duración e contratos de calidade, esquecidos pola mellora do emprego

Os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) do terceiro trimestre, publicados este xoves, amosaron un importante descenso do número total de persoas desempregadas en Galicia. Porén, eses mesmos datos volveron poñer ao descuberto que hai unha serie de sectores e grupos sociais que seguen a sufrir unha realidade laboral moi negativa e que -aínda que con algunha mellora- atópanse aínda nun escenario próximo ao dos peores tempos da crise económica.
O número total de mozos e mozas de 16 a 29 anos con traballo en Galicia pasou dos 212 mil aos 127 mil dende o ano 2009
Un deles, sen dúbida, é o da mocidade. As taxas de paro entre os menores de 20 anos (57%) e entre os que teñen de 20 a 25 (35%) seguen sendo moi elevadas. Pero máis preocupantes son outros datos. O número total de mozos e mozas de 16 a 29 anos con traballo en Galicia pasou dos 212 mil aos 127 mil dende o ano 2009. A porcentaxe dos parados e paradas permanece estable (creceu do 14% ao 15%, aínda que chegou a estar no 21%). O número total de mozos e mozas residentes en Galicia descendeu en máis de 100 mil (de 429 a 327 mil), e entre os que ficaron a proporción de inactivos e inactivas pasou do 36% ao 46%.

É preocupante que o número de parados e paradas de longa duración de máis de 45 anos se reduce de forma moito máis lenta. Son 50 mil, moi preto dos 58 mil acadados en 2014
Outro dos grandes puntos negros é a situación dos parados e paradas de longa duración. Máis de 110 mil persoas en Galicia levan máis de doce meses buscando traballo sen conseguilo. É certo que a cifra reduciuse dende os máximos acadados (154 mil, primeiro trimestre do 2014), pero o número segue sendo moi elevado, representando case a metade dos desempregados e desempregadas totais, e manténdose moi por riba dos rexistros de 2009 (44 mil). Ademais, é preocupante que o número de parados e paradas de longa duración de máis de 45 anos se reduce de forma moito máis lenta. Son 50 mil, moi preto dos 58 mil que había en 2014. Semella que a situación si mellorou para os grupos de idade máis novos, pero non para eles e elas.

Ao redor de 140 mil traballadores e traballadoras están ocupados e ocupadas só a tempo parcial (o 13% do total). A inmensa maioría son mulleres (105 mil, fronte a 33 mil homes)
De igual xeito, a EPA continúa amosando que o escenario laboral está marcado por unha maior inestabilidade, temporalidade e precariedade no emprego, un emprego de menor calidade. Os datos da EPA publicados este xoves rexistran tres mil traballadores e traballadoras con contratos dun día de duración (o dobre que no 2009) e case sete mil con contratos dun mes ou menos, unha cifra en descenso nos dous últimos ano, pero aínda por riba dos niveis previos ao comezo da crise. De igual xeito, ao redor de 140 mil traballadores e traballadoras están ocupados e ocupadas só a tempo parcial (o 13% do total). A inmensa maioría son mulleres (105 mil, fronte a 33 mil homes).

Ningún comentario:

Publicar un comentario