martes, 18 de outubro de 2016

A Xunta anima a ter fillos con outros 341.000 euros aos medios de comunicación

Son convenios da Consellería de Política Social cos grandes medios galegos no segundo cuadrimestre deste ano. En menos de tres anos, o Goberno galego leva destinado para este fin dous millóns de euros. Utiliza a fórmula do convenio --a dedo-- e non a do contrato en contra do que recolle a Lei de Contratos do Sector Público para este tipo de axudas.

341.000 euros. Ese é o montante total que recibiron os medios de comunicación por publicitar o fomento da natalidade durante o segundo cuadrimestre deste ano.
Campaña de publicidade da Xunta a prol da natalidade
Campaña de publicidade da Xunta a prol da natalidade
Así, o DOG do 10 de outubro recolle estes convenios de colaboración subscritos pola Consellería de Política Social no segundo cuadrimestre deste ano para "accións divulgativas e información vencellada ao fomento da natalidade nos medios de comunicación".
Como noutras ocasións, La Voz de Galicia é o medio que máis percibe, case a metade do conxunto desta axuda, 150.000 euros, vai para o xornal coruñés. En segundo lugar sitúase o Faro de Vigo con menos da metade, 68.373 €. A bastante máis distancia atópanse Progreso de Lugo, S.L. e La Región con 25.000 € e 21.000 € respectivamente. Tamén hai acordos coas radios de implantación galega -- Onda Cero, Cope e as distintas emisoras da Cadena Ser-- de entre 700 e 4.000 €.
“Outra volta, moita colaboración non vemos, máis aló de que a consellaría paga e o medio difunde unha campaña de publicidade institucional”, denuncia a CIG-Autonómica. “Queremos chamar a atención sobre o dispendio dos cartos públicos deste tipo de gastos e a falta de efectividade que supoñen; uns cartos que poderían ir destinados, por exemplo, a algo máis tanxible en fomentar a natalidade como é mellorar a rede pública de escolas infantís galegas”, engade.
Tres anos de campañas
As campañas de fomento da natalidade non son novas. A Xunta gastou en tres anos máis de dous millóns de euros en campañas publicitarias para fomentar a natalidade. Desde o 2013, destinou 508.132,94 euros, 263.553,72 e 495.867,77 en distintas campañas. A estes cartos hai que sumar o diñeiro dos dous primeiros cuadrimestres deste 2016.
Campaña de dinamización da natalidade da Xunta
Campaña de dinamización da natalidade da Xunta | Fonte: Xunta
Foi en abril de 2013 cando a Xunta aprobou en Consello o Plan de dinamización demográfica para frear o crecemento vexetativo negativo da poboación galega, cunha poboación moi avellentada e onde se segue producindo unha forte emigración da xente máis nova. Sen embargo, a principal medida para erradicar esta situación, a falla de políticas sólidas, é a da publicidade institucional. Un diñeiro que, na maior parte das ocasións, acaba nos bulsos dos grandes medios de comunicación e serve para tapar os seus buracos financieiros.
A través de convenio e non contrato
E, sobre todo, chama a atención o proceso elixido para este reparto. A Xunta non puxo en marcha unha licitación pública para contratar estes servizos. Fíxoo vía convenio. Iso significa que pode esquivar as obrigacións de publicidade -os detalles destes convenios non son públicos- e concorrencia -non se sabe quen foi convidado, por que, e como se estableceu a suma destinade a cada un deles-.
A Lei de Contratos do Sector Público establece (artigo 4.1.d) que están excluídos da súa aplicación “os convenios que, con arranxo ás normas específicas que os regulan, celebre a Administración con persoas físicas ou xurídicas suxeitas ao dereito privado, sempre que o seu obxecto non estea comprendido no dos contratos regulados nesta Lei ou en normas administrativas especiais”. Neste caso, o obxecto si está establecido na lei. En concreto, estariamos a falar de “servizos de publicidade”, establecidos desa forma no seu anexo II.
Así, o servizo debería adxudicarse vía contrato tal e como denuncia elboenuestrodecadadia. De feito, excepto neste caso, este tipo de servizos adxudícase vía contrato de forma recorrente. En Galicia e en toda España. E así se fixo en convocatorias anteriores para esta mesma campaña.

Ningún comentario:

Publicar un comentario