venres, 21 de outubro de 2016

Cae a edición de libros en galego en formatos diferentes ao papel

O Observatorio da Cultura Galega do CCG (Consello da Cultura Galega) vén de presentar os datos do informe O libro e a edición en Galicia 2016, dispoñíbel en formato PDF. Nel faise constar, entre outras cousas de interese, que en 2015 editáronse en Galicia un total de 2266 libros, segundo os datos do ISBN, 338 libros menos que en 2014. O informe sinala a unha caída de preto do 25% no último quinquenio, unha cifra que contrasta co caso estatal no que incrementouse o número de títulos. Os datos, amais, sinalan que o número de libros publicados en galego descendeu un 43,8% no período 2008-2015, perdendo máis de mil títulos dende aquela até hoxe, “agás unha alza notábel en 2010”. Por formatos, no informe dise que un 82,7 % do total dos libros inscritos en Galicia no ISBN en 2015 foron editados en papel. A edición noutros soportes (17,3 %) baixou 5 puntos porcentuais respecto ao ano anterior.
Neste período (2014), os formatos dixitais amosaran un medre significativo que, polo contra, deuse esvaecido en 2015. Segundo se di no informe, esta caída dáse de fronte “coa estabilidade dos datos estatais nos últimos dous anos”. Así, no conxunto de España mantéñense os marcadores tanto dos libros en soporte papel como noutros soportes.
O Consello da Cultura Galega publicou o informe no que figuran estes e outros moitos datos co motivo da súa presenza na Feira Internacional do Libro (LIBER), en Barcelona, onde comparte emprazamento cos outros membros da UNE (Unión de Editoriales Universitarias Españolas). Os datos do informe son subministrados polos informes Estadística de la edición española de libros con ISBN e Panorámica de la edición española de libros e a partir deles.

Ningún comentario:

Publicar un comentario