luns, 1 de xuño de 2015

comunicado de CONFAPA GALICIACONFAPA-GALICIA FELICITA ÁS FAMILIAS, AS ANPAS E FEDERACIÓNS DA ESCOLA PÚBLICA GALEGA POLA SÚA EXEMPLAR, CÍVICA E COMPROMETIDA RESPOSTA E IMPLICACIÓN NA EDUCACIÓN DOS SEUS FILLOS E FILLAS, DOS SEUS DEREITOS E DA CALIDADE DO ENSINO PUBLICO. IGUALMENTE AGRADECEMOS MOI SENTIDAMENTE A SINTONÍA E APOIO DA PLATAFORMA EN DEFENSA DO ENSINO PÚBLICO DE GALICIA, COMO REPRESENTANTES DO CONXUNTO DA COMUNIDADE EDUCATIVA GALEGA.

As familias da escola pública amosamos unha vez máis o noso rexeitamento á LOMCE expresando dun xeito cívico activo a resistencia e oposición a unha proba irracional, antipedagóxica, clasificadora, estandarizadora que non ten en conta as características particulares de cada neno e nena e de cada centro educativo nin a evolución do alumnado de terceiro curso de Primaria.
Un 60% do alumnado non se presentou a facer a proba, o que calificamos como unha desautorización en toda regla á irracionalidade da LOMCE. Resultou ser un éxito rotundo a mobilización contra a reválida a pesares das presións por parte da Consellería de Educación e a súa falta de veracidade na información, con unha información confusa, contradictoria co que dí literalmente a LOMCE respecto do impactos académico, rankings de centros, etc. O Sr. Conselleiro non quixo respostar o escrito da CONFAPA, (30/04/15), onde pedíamos ser informados sobre as pautas dadas desde a Consellería aos diferentes centros educativos en relación a:
- As medidas ordinarias e extraordinarias que deberán ser adoptadas polos centros educativos referidas ao alumnado no caso de que a avaliación individual de terceiro de Educación Primaria dun alumno ou dunha alumna resulte desfavorable segundo os parámetros de corrección da mesma.
- As medidas ordinarias e extraordinarias que deberán ser adoptadas polos centros educativos referidas ao profesorado no caso de que a avaliación do grupo de alumnos/as de terceiro de Educación Primaria resulte maioritariamente desfavorable segundo os parámetros de corrección da mesma.
- Como afectará ao expediente dun/dunha alumno/a no caso de que a avaliación individual de terceiro de Educación Primaria resulte desfavorable segundo os parágrafos de corrección da mesma.
Non recibimos resposta ata hoxe, o cál calificamos como unha falta de educación para esta organización e as familias representadas, así como unha grave eiva nun sistema democrático de convivencia onde a administración ten a obriga de atender as demandas informativas dos administrados e das súas organizacións representativas. Nesa misma data, solicitábamos ao conselleiro unha reunión a que tampóuco respostóu.
Reiteramos a nosa total oposición a esa lei retrógrada, ideolóxica, imposta contra o consenso abrumador da comunidade educativa, familias, alumnado e docentes.
Agardamos a derogación a LOMCE, unha lei, con data de caducidade, e namentras, instamos á Consellería de Educación da Xunta de Galicia a:
- a paralización e retirada das probas externas de 3º e 6º de Primaria
- a paralización da LOMCE en Galicia con vistas á súa derrogación
- a inmediata resposta do Conselleiro de Educación á reunión solicitada por CONFAPA GALICIA.

A Coruña, 28 de maio de 2015

Área de Comunicación e Publicacións.
Xunta Diretiva.

Ningún comentario:

Publicar un comentario