venres, 12 de xuño de 2015

A Xunta estende a impartición de aulas en linguas estranxeiras ao bacharelato

Poderá abranguer un terzo do horario.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria decidiu levar a impartición de materias en linguas estranxeiras ao bacharelato para que, do mesmo modo que nas etapas obrigatorias do sistema educativo, estas poidan abranguer ata un terzo do horario lectivo do centro.

O obxectivo é impulsar a aprendizaxe de linguas estranxeiras nunha etapa "de tránsito ás superiores ou cara ao mercado laboral", dado que estes idiomas supoñen "Unha clara aposta por ao empregabilidade" e facilita a "mobilidade internacional do alumnado".

Para optar a iso, segundo a convocatoria publicada polo departamento autonómico no DOG, os centros deben pertencer á Rede de Centros Plurilingües e ter o programa plurilingüe implantado en toda a etapa diso, é dicir, integrarse nesta iniciativa no curso 2010/11 ou 2011/12 para iniciar en 1º diso.

Ademais de dispoñer de docentes cualificados para impartir docencia en lingua estranxeira en materias non lingüísticas e garantir que todo o alumnado "poida seguir esta etapa con aproveitamento", o centro deberá aprobar o proxecto no consello escolar tras escoitar o claustro de profesores, ademais de participar e colaborar nos procesos de avaliación do alumnado e dos centros que organice a Consellería.

Unha vez implantado, os centros plurilingües iniciarán a impartición do programa "no primeiro curso da etapa", para amplialo unha vez desenvólvase. Ademais, levarán a cabo actividades extraescolares e complementarias para potenciar a aprendizaxe de linguas, entre outros aspectos.

Ningún comentario:

Publicar un comentario