luns, 22 de xuño de 2015

O CPEIG distingue a Educación e AMTEGA por un estudo que busca espertar máis vocacións científicas e tecnolóxicas

O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática (CPEIG) decidiu recoñecer co Premio Iniciativa da Administración o esforzo da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) e da consultora Everis pola realización do Estudo sobre os factores influentes na elección de estudos científicos, tecnolóxicos e matemáticos. Farase entrega do galardón o vindeiro 26 de xuño dentro da Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia que organiza cada ano o CPEIG (este 2015 celébrase a sétima edición).
Segundo salienta o Colexio, o traballo –que está arestora en proceso de realización- xorde nun contexto educativo galego no que só “un 9% dos estudantes universitarios matricúlase en carreiras científico-tecnolóxicas”, unha situación que en palabras do CPEIG “cómpre abordar para xerar un cambio que contribúa a aumentar o atractivo destas carreiras entre as mozas e mozos galegos”. De aí, desta necesidade mudar o rumbo das cousas e contribuír a espertar e impulsar máis vocacións científicas e tecnolóxicas, xorde precisamente a investigación Estudo sobre os factores influentes na elección de estudos científicos, tecnolóxicos e matemáticos.
O traballo, máis polo miúdo, pretende obter unha tripla visión cualitativa e estruturada sobre tres elementos de interese para determinar a orixe do problema e os xeitos de emendalo. Por unha banda, as causas de carencia de vocacións científicas, tecnolóxicas e matemáticas entre o alumnado galego. Pola outra, o proceso de elección do itinerario formativo e profesional dos estudantes, os criterios, momentos críticos, axentes e factores que máis inflúen. Para rematar, e co punto de vista centrado no futuro, avalíanse as posíbeis vías de actuación para potenciar estas vocacións e mellorar o rendemento escolar nestes ámbitos.
Para a elaboración do traballo partiuse dunha metodoloxía focalizada na visión que o propio alumnado de 3º, 4º da ESO e 1º e 2º de Bacharelato nos centros educativos galegos ten sobre os factores que máis inflúen no momento de elixir o seu itinerario formativo. Con esa intención trasladóuselle ao alumnado unha enquisa para recoller as súas percepcións a unha mostra representativa destas/es estudantes.

Ningún comentario:

Publicar un comentario