luns, 22 de xuño de 2015

A CTNL envíalles unha proposta ás deputacións para que se impliquen no fomento do galego

Entre finais de xuño e a primeira quincena de xullo está previsto que se constitúan os plenos e os gobernos das catro deputacións galegas, polo que desde a CTNL se puxeron en contacto con todas as organizacións políticas con representacións nelas co fin de lles facer unha proposta para implicar esas institucións no fomento activo do galego, para que este se teña en conta á hora de formar os gobernos e se planifiquen as liñas de acción para a lexislatura ou se chegue a acordos con outras organizacións con vistas a acordar esas liñas de acción, de xeito que os entes provinciais desenvolvan un necesario papel activo no proceso de normalización da lingua galega.
O punto de partida desta proposta é que as deputacións, que deben ter como finalidade principal a de colaborar e cooperar na xestión da actividade municipal, deben asumir tamén as súas responsabilidades e obrigas no ámbito da normalización lingüística, impulsando, colaborando e cooperando cos concellos para que estes poidan contar con servizos e desenvolver accións e medidas de cara ao fomento do uso e prestixio da lingua galega en todos os ámbitos sociais. Deste xeito, a proposta da CTNL concrétase en tres puntos básicos:
1. Que desde cada deputación se cree un programa de cooperación para o fomento do galego desde os concellos, para que estes poidan contar con servizos de normalización lingüística co obxectivo de incrementar o uso e prestixio da lingua galega en todos os ámbitos sociais dos municipios e comarcas.
2. Que cada deputación conte cun servizo de normalización lingüística propio que, ademais da acción normalizadora no seo da propia entidade, sexa o organismo técnico encargado de planificar accións de fomento do uso e prestixio do galego para seren implementadas en colaboración cos SNLs dos concellos e outras entidades, para que así cheguen ao maior número de ámbitos, sectores e cidadáns posible, e de xeito planificado e coordinado.
3. Que cada deputación elabore, aprobe e aplique un plan de actuación e/ou regulamento transversal para o fomento da lingua a través do que se establezan criterios lingüísticos e medidas transversais en todas as súas accións e áreas de actuación, de xeito que con todas elas se procure o incremento social do uso e prestixio do galego. Esas medidas e criterios lingüísticos básicos débense ter en conta tanto en accións propias que cada deputación desenvolva en todas as súas áreas coma naquelas bases ou criterios que se apliquen á hora de conceder subvencións, de asinar convenios, de concesionar servizos, etc.

A proposta completa pódese descargar en .pdf aquí.
Información tirada do web da CTNL.

Ningún comentario:

Publicar un comentario