martes, 23 de xuño de 2015

A Xunta destina 200.000 euros a unha nova compra de ordenadores con Windows

Imaxinemos por un momento que unha Administración pública lanza un contrato para mercar, por exemplo, coches para os seus gardas forestais, cadeiras para os colexios e bolígrafos para os seus departamentos administrativos. Ao comezar os trámites esixe que o motor do vehículo sexa Citroën, que as cadeiras inclúan un coxín que só se venda en Ikea e que a tinta dos bolígrafos sexa a que empregan os da marca Bic. Se algo así acontecese a polémica, probablemente, non sería menor, e a Administración en cuestión tería que explicar que razóns a levan a priorizar unha empresa sobre todas as demais. Esta práctica, precisamente, é a empregada recorrentemente cando se trata de renovar o equipamento informático da Xunta cunha empresa priorizada sobre o resto: Microsoft. Agora volve acontecer e sobre a mesa hai algo máis de 200.000 euros públicos.
A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), o organismo que centraliza as compras da Xunta en materia informática, vén de licitar un contrato para adquirir 200 ordenadores portátiles. Con esta contratación, xustifica, o Goberno galego "pretende adquirir hardware e software que permita garantir os máximos niveis de dispoñibilidade, rendemento e eficiencia". O destino dos ordenadores será, por exemplo, a xestión de medios na loita contra incendios, a tramitación das axudas agrícolas europeas ou de servizos sociais, a inspección educativa ou os labores de centros de formación, entre outros.
A esixencia de Windows implica, na práctica, privilexiar unha empresa sobre todas as demais no contrato público
No prego do contrato a Amtega detalla, por exemplo, que os discos duros dos ordenadores deben ter unha capacidade mínima de 500 xigabytes e, cando menos 8 Gb de RAM. Detalla, ademais, que a duración da batería co ordenador en funcionamento debe acadar, cando menos, 240 minutos, que debe dispoñer de conexións USB 3.0 e HDMI e de conectividade Wi-FI e Bluetooth, así como dunha pantalla de, cando menos, 15 polgadas. Xunto a estas descricións máis ou menos xenéricas, que as empresas interesadas en facerse co contrato poderían atender botando man de diversos provedores, hai unha abertamente excluente: o sistema operativo.
Nos últimos anos a Xunta seguiu esixindo Windows malia comprometerse a que "todos os programas informáticos que poñamos a funcionar ex novo poidan discurrir en sistemas libres ou abertos"
Todos estes equipos terán que traer cadansúa licenza de Windows con "downgrade para Microsot Windows 7 Professional", isto é, coa posibilidade de facer funcionar o computador coa versión anterior do programa de Microsoft. Deste xeito, ningunha compañía lle poderá ofertar á Xunta outra solución que poida chegar a ofrecer as mesmas prestacións que Windows, xa sexa con software libre ou privativo, toda vez que non ofertar o sistema operativo de Microsoft implica non cumprir un dos "requisitos mínimos" esixidos pola Xunta.
Esta é unha máis das múltiplas compras de ordenadores nas que a Xunta e outros organismos autonómicos esixen Windows. Así, por exemplo, o pasado febreiro a Axencia Tributaria de Galicia destinou 191.000 euros a mercar 152 ordenadores que debían traer consigo o programa de Microsoft. En 2014 foi a Amtega a que adquiriu case 600 ordenadores por case 400.000 euros nunha compra na que Windows era tamén un requisito mínimo, nunha operación semellante a outra que xa realizara en 2013. Tamén os ordenadores dos deputadas e deputados, que recentemente foron noticia polos seus buratos de seguridade, funcionan con Windows por esixencia expresa do propio Parlamento. Isto sucede aínda que o propio presidente da Xunta se comprometeu hai xa dous anos a que "os programas informáticos que poñamos a funcionar ex novo, todos poidan discurrir en sistemas libres ou abertos".

Ningún comentario:

Publicar un comentario