venres, 26 de xuño de 2015

CEAPA recorda que a LOMCE non invalida os libros de texto e deben reutilizarse

CEAPA celebra as declaracións realizadas por parte de posibles futuros gobernantes dalgunhas comunidades autónomas nas que está previsto un cambio nos seus respectivos gobernos autonómicos, anunciando actuacións dirixidas a paralizar a implantación da LOMCE nalgúns territorios ou a minimizar os efectos da súa aplicación noutros.
CEAPA recorda que en xullo de 2013, todos os partidos da oposición, agás UPyD e Foro de Asturias, asinaron un compromiso de derrogación da LOMCE cando o partido do Goberno central perdese a maioría absoluta, xa que esta lei unicamente foi votada polo partido do Goberno e na súa elaboración non houbo participación doutros partidos políticos nin da comunidade educativa.
Os cambios nas configuracións dos gobernos autonómicos e municipais xurdidos tras as eleccións municipais e autonómicas celebradas o pasado 24 de maio xeraron unha expectativa social sobre as medidas que poden adoptarse para frear a implantación da LOMCE sobre a base das competencias que en materia educativa teñen as Comunidades Autónomas.
Para CEAPA é inaceptable que algúns editores dean instrucións ás comunidades autónomas sobre as súas competencias en educación chegando a recordarlles que "o único que compete" ás comunidades é desenvolver e completar a normativa básica estatal de obrigado cumprimento e aplicación "dentro da regulación e límites establecidos polo Goberno". Resulta inadmisible unha inxerencia deste calibre por parte dun sector que unicamente persegue intereses económicos o que demostra que son os únicos que saen beneficiados pola imposición da LOMCE.
A ameaza feita pública por estes editores que pretenden denunciar a aquelas administracións que limiten as súas expectativas de negocio evidencia o despropósito derivado do cambio de libros que se vive curso tras curso no noso sistema educativo descatalogando materiais perfectamente válidos mediante o cambio de temas a páxinas distintas, o que carrexa o cambio do ISBN e a súa teórica imposibilidade legal de reutilización en cursos posteriores.
Chama a atención que os editores pretendan utilizar á Alta Inspección Educativa para deféndaa os seus intereses, cando este órgano debe velar pola gratuidade do ensino.
As editoriais teñen previstos uns beneficios derivados da implantación da LOMCE baseados nunhas expectativas de negocio propias da óptica empresarial, pero hai que recordar non existe normativa ningunha que obrigue ao uso de libros de texto nin ao seu cambio por parte da Administración nin dos docentes nin por suposto das familias que son as que realizan o desembolso para a adquisición duns materiais totalmente innecesarios xa que os que se utilizan en cursos anteriores son perfectamente válidos.
Esta situación está a ocasionar graves prexuízos aos bancos de libros xestionados polas AMPAS que foron creados sen expectativas de negocio e dentro da loita polo dereito é recibido unha educación gratuíta recoñecida na nosa Constitución pero continuamente ignorada por parte das diferentes administracións públicas.
Os responsables políticos teñen a obriga de velar polos intereses da cidadanía tanto en materia económica coma na cobertura de dereitos e non poden permitir que os editores dean instrucións ás comunidades autónomas sobre as súas competencias en educación acusándoos de xerar incerteza e inseguridade xurídica, á vez que se autoproclaman parte do sistema educativo equiparándose ás familias alumnado e mesmo a Inspección.
CEAPA esixe aos novos gobernos que anuncian a paralización da LOMCE nos seus territorios que diten instrucións aos centros para que reutilicen os libros e materiais que se están a utilizar no curso que acaba de finalizar para evitar que as familias realicen un gasto innecesario, inxustificado e inmoral e non cedan ás presións de negocio de determinados grupos que pretenden que as súas perdas sexan resarcidas con diñeiro público.
CEAPA recorda que os poderes públicos son os responsables de garantir unha educación gratuíta tal como recolle a Constitución, e esixe ás administracións que respecten os bancos de libros, froito do esforzo e solidariedade das familias dos centros públicos e non descarta realizar as actuacións oportunas para pedir o resarcimento económico a quen corresponda en caso de que se obrigue á compra de libros de texto en etapa obrigatoria e polo tanto gratuíta.

Ningún comentario:

Publicar un comentario