xoves, 24 de xullo de 2014

O paro, a falta de futuro e a corrupción, principais ameazas para os universitarios

O 90 por cento dos universitarios cren que o paro, a falta de futuro para os mozos en España e a corrupción da vida política son as principais ameazas "reais" para os próximos anos no país, segundo os resultados do Barómetro Universidade-Sociedade 2014, efectuado por GAD3 para o Consello Social da Universidade Complutense de Madrid (UCM) no presente curso académico.
Segundo este estudo, máis do 80 por cento sinala tamén como principais ameazas a 'calidade do emprego' e a 'diminución do Estado do Benestar'. Á parte, a 'crise de valores da sociedade', a 'vivenda', a 'saúde' e a 'contaminación do medioambiente' son as seguintes problemas en valoración.
Máis afastadas na percepción de ameazas encóntrase o terrorismo (24,6% dos enquisados), o consumo de drogas (20%), o alcohol (19%) e a inmigración (un 14%).
Preguntados tamén sobre que medidas poderían xerar emprego en España, os universitarios non cren que ampliar a idade de xubilación sexa unha boa opción, xa que o 82 por cento deles se manifesta en contra. Pola contra, propoñen como alternativas "dar maiores facilidades de financiamento ás empresas" (o 88%), "potenciar o autoemprego" (76%), "fortalecer a FP" e baixar os impostos" (ambos os dous co 74%).

O 62,5% CRE QUE É MALA A SITUACIÓN DAS FAMILIAS

Os universitarios foron preguntados tamén pola evolución do clima social en España. Case o 80 por cento dos enquisados cren que a confianza nas institucións evoluciona para malo, e outro 19 por cento opina que é regular. Só un 1 por cento ve que evoluciona ben.
Por outra parte, a enquisa sinala que un 62,5 por cento pensa que a situación das familias en España é mala, un 32,2 por cento sostén que é regular e só un 3,4 por cento opina que é boa.
Neste apartado, o dato mellor valorado é o clima de convivencia, pero só obtén un 14 por cento cre que evoluciona ben, fronte ao 44,3 por cento que pensa que evoluciona mal, e un 39,7 por cento percibe a situación como regular.
Pola súa banda, a 'imaxe de España no exterior' obtén uns resultados similares á 'calidade de vida', xa que só un 5,8 por cento dos enquisados cre que é boa, fronte ao 27,2 por cento que a cualifica de 'regular' e o 64,5 por cento que pensa que é mala.
Así mesmo, o 78 por cento dos estudantes consultados opina que as ideas de nación e patriotismo son "débiles" en España, once puntos máis que o ano pasado.

O 40% PARTIDARIO DE MANTER O MODELO CONSTITUCIONAL

Así, o 40,6 por cento é partidario de manter o actual modelo constitucional de España, fronte ao 33 por cento que está a favor de modificalo. A percepción de cohesión social e solidariedade en España descendeu máis de 16 puntos nos últimos dous anos, segundo os universitarios enquisados, situándose no 43 por cento.
Preguntados polo seu grao de identificación coa Unión Europea, a autonomía na que residen ou con España, esta queda situada na cabeza pois obtén unha puntuación de 6 sobre 10. A continuación vén a comunidade autónoma con 5,9 puntos e, en último lugar, a Unión Europea co 4,6 sobre 10 en identificación.
Aínda Que catro de cada dez estudantes se manifestan partidarios de manter o actual modelo constitucional, un 32,4 POR CENTO se mostra favorable a recuperar para o Estado algunhas competencias cedidas ás autonomías.
Mentres, a metade dos enquisados cre que as comunidades, na súa actual concepción, favoreceron a radicalización dos nacionalismos, fronte a un 24 por cento que pensa que os integrou.

Ningún comentario:

Publicar un comentario