venres, 18 de xullo de 2014

As comunidades estarán endebedadas ata tres anos por financiar a Lomce

O ministerio adiántalles fondos europeos que figuran como préstamos para as rexións.

O custo da reforma educativa contará como débeda nas contas das comunidades autónomas nun prazo que pode chegar a tres anos. Así se desprende do convenio de financiamento da implantación da Formación Profesional (FP) básica e dos novos itinerarios para 3º e 4º da ESO que o Ministerio de Educación remitiu esta semana ás comunidades autónomas.
O ministerio presentou as liñas básicas de financiamento a Lei Orgánica de Mellora da Calidade Educativa (LOMCE), ás comunidades o pasado 30 de xuño, último día lectivo. Os 964 millóns que Educación estima que se necesitan para a fase de implantación, entre 2014 e 2017, sairán do Estado (350 millóns) e do Fondo Social Europeo (614 millóns). Distintos conselleiros comentaron ter coñecido anticipadamente por informacións do Ministerio de Facenda, pero non de Educación, que o diñeiro procedente de Europa computará primeiro e temporalmente como débeda das comunidades autónomas.
"Non xera débeda [a longo prazo] aínda que a xere de forma inmediata", sinalou de forma críptica o ministro de Educación, José Ignacio Wert, ao termo do encontro cos conselleiros autonómicos de finais de xuño.
O Estado adiantará a partida europea ás comunidades autónomas. Dende a recepción dese diñeiro ata que o xustifiquen, a cantidade computará como débeda nas súas contas, tal como explicaron entón dende o ministerio. O que aclara agora o convenio é canto tempo pode durar esa débeda.
A amortización do "anticipo", segundo o texto, poderase facer "dentro dos tres anos seguintes a aquel en que recibiu o libramento do ministerio". É dicir, que ese aspecto que provocou a protesta en tromba de comunidades gobernadas por partidos distintos ao PP, que temían que puidese afectar ás medidas postas en marcha para combater o déficit das Administracións, computará ata tres anos nas súas contas.
Preguntado por este aspecto, un voceiro do Ministerio de Educación rexeita facer comentarios e remite a comparecencia do ministro Wert tras a conferencia sectorial e outra posterior no Congreso. "Se o ministro considerase necesario facer algunha puntualización máis, faríaa máis adiante", indicou por escrito ese voceiro.

Convenio "eloxioso" coa reforma

O convenio comeza dicindo que os asinantes (o ministro José Ignacio Wert e cada comunidade autónoma), "expoñen" que a Lomce "pretende facer fronte aos principais problemas detectados no sistema educativo español sobre os fundamentos proporcionados polos resultados obxectivos reflectidos nas avaliacións periódicas dos organismos europeos e internacionais".
Os conselleiros de Educación de Andalucía (PSOE) e Canarias (PSOE-CC) criticaron ese ton "eloxioso". O conselleiro de Educación de Canarias, José Miguel Pérez, cualificou de "humillante" o documento porque, ao seu xuízo, pretende que as comunidades avalen os principios da Lomce ao asinar un documento en cuxas motivacións se analizan "toda clase de eloxiosa os postulados da nova lei que só apoia o PP".
O seu homólogo andaluz, Luciano Alonso, considérao unha "provocación" porque cre que formula o "intercambio de ideas por diñeiro". Alonso enviou unha carta a Wert na que lle pide a revisión ou modificación en profundidade do convenio porque tamén está en contra de que se elixise a fórmula de financiamento mediante convenios coas comunidades e o Fondo Social Europeo, algo "sen precedentes en educación".

Ningún comentario:

Publicar un comentario