xoves, 3 de xullo de 2014

As denegacións da nova FP Básica descolocan aos institutos

Na maioría dos 317 institutos que ata agora impartiron Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), que se extinguen coa aplicación da LOMCE, daban por feito que poderían implantar a Formación Profesional Básica da nova lei de Educación case de forma automática. Pero non foi así. Ata agora, a Consellaría de Educación autorizou a implantación da FP Básica en 228 centros públicos, ademais de 107 cursos de cualificación básica para alumnado con necesidades educativas especiais, segundo os datos facilitados aos sindicatos na mesa técnica deste mércores. Hai centros onde ambos os dous programas coinciden.
Segundo eses mesmos datos, autorizáronse determinados programas de FP Básica a 77 institutos de de Secundaria e Bacharelato, sen experiencia previa en FP. Nos centros que impartían ata agora PCPI e que viron rexeitadas as súas peticións, comeza a fundir a preocupación por como orientar o alumnado que tiñan previsto para as novas ensinanzas e en que condicións queda o profesorado deses programas a extinguir.
Exemplificábao este mércores á porta da Consellaría de Educación Enric Ariño, xefe de estudos da Sección Jaume I do Instituto El Clot de Sagunto, onde estiveron a impartir ata agora un PCPI de Fontanaría. "Non" dixeron "que se nos sentiamos capacitados para pedir a FP Básica, o fixésemos. E fixérono, pero denegáronllelo por, supostamente, non reunir as condicións idóneas.
"Alegamos que se nos dotaban de material e espazos axeitados, manteriamos a familia profesional e que se non, pediriamos Administrativo e tamén nolo denegaron", lamenta este xefe de estudos que contaba xa con oito alumnos e alumnas de segundo da ESO para reorientalos cara á FP Básica e que xa non pode incorporalos a terceiro, porque "están os cursos completos", por non dicir repletos. Como a outros centros aos que tamén se denegaron os novos ciclos de FP, lles contraofertaron un programa dun curso de cualificación profesional, que non ten o mesmo valor formativo e que, por engadido, deixa fóra a "unha alumna que non ten os 16 anos necesarios para iso" e que, ao reorientarse á FP Básica, renunciara a presentarse aos exames extraordinarios da ESO
Outros contaban o caso do IES Villamarxant, con experiencia en PCPI de cociña e unha denegación parecida por falta de "instalacións idóneas", que levaría consigo a saída de tres profesores, segundo constataba o responsable xurídico do STEPV. En parecida situación poden encontrarse tres profesores do instituto de Tavernes Blanques. E casos similares contaban nos institutos Blasco Ibáñez de Cullera, Veles i Vents de Torrent ou José Segrelles de Albaida. No IES de Orriols, en Valencia rexeitaron o programa alternativo dun só curso de formación básica que a Consellaría de Educación lles ofrecía tras denegar a FP Básica.
Un proceso aberto
Dende o gabinete da conselleira, María José Català, aseguraban que aínda non está pechado o proceso e que ao final a FP Básica pode achegarse a cubrir "o 100% dos centros de PCPI". A Administración tamén puxo de relevo que mentres un programa de PCPI necesitaba 1'5 docentes, un de FP Básica necesita 2'5 profesores. A mesa técnica cos sindicatos non tiña na orde do día esta última modalidade, pero o STEPV convocara unha concentración asemblearia na porta con profesorado de centros afectados polas denegacións para evidenciar o problema.
O representante do STEPV abandonou a mesa técnica onde se ían abordar temas de Formación Profesional regulada, ante a negativa a abordar previamente o da FP Básica. Nun comunicado, este sindicato anunciaba que seguirá "premendo á Administración para que, ou ben autorice a FP Básica nos centros aos que se denegado ou aprace a aplicación deste ensino ata que os centros teñan as instalacións axeitadas, se é o argumento real para non "os" autorizar.
A Federación de Ensino de CC OO e FETE-UGT criticaron tamén a implantación precipitada e improvisada da FP Básica advertindo que afectará ao equipo e a oferta formativa. Tamén criticaban que se ofertase como alternativa os programas de formación básica dun só curso, dirixidos a alumnado con necesidades educativas especiais, por "non" ter percorrido académico nin profesional", sinalaba CC OO. Son programas "complementarios" e que non teñen "continuidade", aducía FETE-UGT.
Dende FETE-UGT subliñaban que "se defraudou a expectación xerada sobre a transformación automática dos PCPI en FP Básica". Sinalan que dado que a propia consellaría recoñece que estes últimos esixen un incremento de gasto, "está a dar marcha atrás respecto ao que eles mesmos inicialmente formularon".

Ningún comentario:

Publicar un comentario