martes, 22 de xullo de 2014

De la Toja a Conjo: A Mesa continúa a recibir denuncias de agresións ao noso patrimonio toponímico por parte das Administracións


A Deputación de Pontevedra e o Concello do Grove patrocinan a deturpación da nosa toponimia, promocionando o concurso “Isla de la Toja”.O Sergas mantén a forma castrapizada “Conjo” nas portas do Hospital Psiquiátrico compostelán.


Máis de trinta anos despois de que a Lei de normalización lingüística recoñecese que a única forma oficial e correcta de denominar os nosos nomes de lugar é a orixinal, isto é, a galega, e que esa debe ser, a todos os efectos, a única forma de rotulalos, A Mesa continúa a recibir queixas pola deturpación da nosa toponimia.A asociación en defensa do idioma denuncia que en moitas ocasións son as propias administracións as que non respectan esta parte do noso patrimonio cultural, ou as que toleran a súa deturpación, como demostran dous casos denunciados esta mesma semana: La Toja e Conjo. 

A Deputación de Pontevedra e o Concello do Grove patrocinan o VI Concurso nacional Canino “Isla de la Toja” (sic), cuxa cartelaría está a ser difundida con esta denominación deturpada co apoio económico destas institucións.

Neste sentido, desde A Mesa pediron que se cambie a denominación do concurso á súa forma correcta, Illa da Toxa, e se substitúa esta cartelaría que con cartos de todas e todos agrede a nosa lingua.

Marcos Maceira salientou que “o diñeiro das galegas e galegos non se pode utilizar para financiar agresións ao noso patrimonio”, indicando que non é de recibo que as administracións públicas financien actividades e cartelería que non respectan a lexislación. “A Deputación de Pontevedra non pode patrocinar con fondos públicos o desprezo cara á nosa lingua e a lexislación que a protexe” afirmou Maceira.

Por outra banda, A Mesa denunciou que a propia Xunta, que ten a responsabilidade legal e moral de defender o patrimonio toponímico de Galiza, manteña a forma castrapizada “Conjo” nas portas do Hospital Psiquiátrico compostelán, dependente do Sergas.

A Mesa dirixiuse a estas institucións solicitándolles a inmediata corrección destas deturpacións, ao tempo que presentou as pertinentes reclamacións perante o Valedor do Pobo e a Secretaría Xeral de Política Lingüística para que interveñan.

Ningún comentario:

Publicar un comentario