mércores, 23 de xullo de 2014

O 71% dos mozos considera "practicamente imposible" encontrar un traballo no prazo dun ano

Para a maioría, o seu traballo non garda relación coa súa formación.

O 71 por cento dos mozos que se encontran en situación de busca de emprego considera "practicamente imposible" encontrar un traballo no prazo dun ano, segundo o estudo 'Crise e contrato social. Os mozos na sociedade do futuro', elaborada polo Centro Raíña Sofía sobre Adolescencia e Xuventude, un centro privado e independente creado pola FAD (Fundación de Axuda contra a Drogadicción), co apoio de Banco Santander e Telefónica.
Neste sentido, a enquisa --baseada en 1.000 entrevistas a mozos de 18 a 24 anos-- subliña que a confianza á hora de encontrar un empelo é "baixa". Desta forma, un 19 por cento dos entrevistados cre que o conseguirá e só un 2,7 por cento móstrase con total confianza para encontrar un emprego.
Outro dato significativo que recolle o estudo, é que o 70 por cento dos mozos asegura que o seu emprego actual ou o último que tivo garda ou gardaba nula ou pouca relación coa súa formación. Mentres, o 13 por cento cre que o seu traballo e a súa formación estaban moi vinculados; e o 12,6 por cento valora que o posto que ocupan e os seus estudos están bastante axustados. Estes datos reflicten que existe unha "fractura" entre a capacitación e o acceso a postos de traballo acordes a ela.
Respecto á independencia que outorga un emprego, a maioría dos mozos entrevistados (o 61 por cento) non perciben que o seu traballo lles achegue esa liberdade. Non obstante, o 36,5 por cento, considera o contrario. Por outro lado, o estudo indica que seguen sendo unha maioría (o 53 por cento, fronte ao 47 por cento) de mozos, con idades comprendidas entre 23 e 24 anos, que senten que o seu emprego actual non lle permite independencia.
Non obstante, despréndese da sondaxe que os mozos con menor nivel de estudos perciben que o seu nivel de independencia é superior, fronte a aqueles que teñen estudos profesionais.
En canto á traxectoria laboral, a sondaxe revela que o 60 por cento dos mozos tivo máis de dous traballos e algo máis do 20 por cento, pasou por catro ou máis experiencias laborais. No 57 por cento dos casos, os traballos desempeñados eran de carácter temporal; o 32 por cento dos enquisados tiñan un traballo a xornada completa; o 24 por cento, a tempo parcial. Ademais, sinala que un 17 por cento traballou sen contrato.

POUCO OPTIMISTAS EN MANTER O SEU TRABALLO E EN LOGRAR EXPECTATIVAS

A expectativa de mantemento do emprego actual é outro dos principais problemas que afectan aos mozos, pois aqueles que se encontran traballando se mostran pouco optimistas con continuar no seu posto actual. Desta forma, revela que os empregos que ofrecen mellores condicións, seguen sen conseguir que os mozos sintan que lles poida permitir ser independentes por enriba do resto do colectivo.
En canto á posibilidade de perder o traballo, o 48 por cento cre que é pouco ou nada probable que iso pase no prazo dun ano; o 37 por cento, dá case por feito que o perderá; e un 14 por cento, non está seguro.
Por outro lado, o 53 por cento dos mozos admite que as súas expectativas non se cumpriron e que a súa situación actual é peor do que esperaba. Unha situación ante a que o 8 por cento dos participantes na enquisa afirma encontrarse mellor do que tivesen esperado; e un 37 por cento considera axustadas as súas expectativas e a súa realidade.

PROBLEMAS DE CARA AO FUTURO

Outro dos problemas que veu da man da crise é a falta de satisfacción e os baixos estados de ánimos, entre os que figura a preocupación como o principal síntoma entre os mozos. Ante isto, a sondaxe recolle que algo máis do 50 por cento dos enquisados, de 18 a 24 anos, se senten preocupados na actualidade --trátase da mesma porcentaxe que os que cren que o estarán no futuro--.
Por último, o estudo ofrece datos desalentadores de cara aos próximos dous ou tres anos, pois o 62 por cento considera moi difícil encontrar ou manter un traballo e que este sexa satisfactorio. Ademais, o 59 por cento ve difícil conseguir unha vivenda propia ou alugada; o 50 por cento non valora de cara ao futuro encontrar ou manter calquera traballo; o 52 por cento, ser autosuficiente en termos económicos; e para o 49 por cento, formar un fogar propio.

 

Ningún comentario:

Publicar un comentario