martes, 1 de xullo de 2014

As comunidades terán que endebedarse para aplicar a LOMCE

A última reunión oficial do curso para debater sobre a reforma educativa rematou convertida nun galimatías de números. O Ministerio de Educación agardou ata onte, último día lectivo, para explicar ás comunidades autónomas como se vai financiar a Lei Orgánica de Mellora da Calidade Educativa (LOMCE), que entrará en vigor o próximo setembro. Os 964 millóns que o Ministerio de Educación estima que se necesitan para a fase de implantación, prevista entre 2014 e 2017, sairán do Estado (350 millóns) e do Fondo Social Europeo (614 millóns). A cuestión, que distintos conselleiros comentaron ter coñecido anticipadamente por informacións do Ministerio de Facenda do pasado venres, é que o diñeiro procedente de Europa computará primeiro e temporalmente como débeda das comunidades autónomas, o que pode afectar a todas as medidas que se puxeron en marcha para combater o déficit das Administracións.
En concreto, o Estado adiantará a partida europea prevista para a Formación Profesional básica ás comunidades autónomas. Dende a recepción dese diñeiro ata que xustifiquen en que o gastaron, a cantidade computará como débeda nas súas contas. Unha vez que fagan esa xustificación, deixará de figurar como un préstamo. "Non xera débeda [a longo prazo] aínda que a xere de forma inmediata", intentou onte aclarar o ministro de Educación, José Ignacio Wert, ao termo do encontro cos conselleiros autonómicos.
Xa o Consello de Estado advertira de que o financiamento era insuficiente, e mesmo as comunidades gobernadas polo PP se queixaran previamente, aínda que non o fixeron tras a reunión.
"Está por ver como escapamos desta situación e como se configuran os convenios para recibir o diñeiro. Foi un procedemento moi pouco transparente", criticou ao termo do encontro o conselleiro de Educación de Canarias, José Miguel Pérez. Este compareceu antes da reunión xunto cos outros dous conselleiros de comunidades autónomas gobernadas polo PSOE -Andalucía e Asturias-. Os tres manifestaron que non están de acordo nin nos tempos nin nas contías previstas para a LOMCE. Os conselleiros de Educación das tres rexións criticaron que a proposta de financiamento para a implantación da reforma educativa está mal calculada e pode supoñer o endebedamento das comunidades autónomas. Denunciaron que a proposta de financiamento se faga co curso xa rematado e a só dous meses do inicio do próximo, no que se poñerán en marcha a nova normativa en 1º, 3º e 5º de Primaria e na nova Formación Profesional básica, que substitúe os programas de cualificación inicial.
As conselleiras de País Vasco e Cataluña (gobernadas polo PNV e CiU respectivamente) sumáronse ás dúbidas sobre o sistema de financiamento e Asturias pediu expresamente ao Ministerio un documento no que garanta que non computará como déficit.
As comunidades que non queiran implantar a lei que renuncien aos fondos e nolos dean ás que si queremos
Conselleiro de Castela-A Mancha
A débeda figurará como tal, segundo explicaron onte dende o Ministerio, durante o tempo que as comunidades autónomas tarden en xustificar o uso dos fondos. Durante cada curso abriranse tres prazos para presentar a xustificación, segundo un voceiro do ministerio, o que supón que en principio esa débeda duraría só uns meses.
O conselleiro de Andalucía, Luciano Alonso, criticou que as leis educativas anteriores incluíron memorias económicas "máis claras e sempre financiadas pola Administración central, mentres que este proceso xera dúbidas,".
É a primeira vez que se empregan fondos europeos para financiar a implantación dunha normativa educativa, aínda que a anterior (GABE) si que contou con fondos estatais e cofinanciamento das comunidades autónomas para programas especiais.
Para o conselleiro de Castela-A Mancha, Marcial Marín (PP), é unha boa noticia que haxa diñeiro proveniente de Bruxelas "que non saia do peto dos españois". O conselleiro castellanomanchego considerou que esta fórmula non producirá problemas de financiamento e criticou que as comunidades que protestan "son as que máis fondos reciben". Andalucía e a Comunidade Valenciana son as dúas rexións que recibirán máis diñeiro para a implantación, aínda que esta última, gobernada polo PP, manifestouse conforme coa repartición de fondos.
O financiamento calcúlase en función do custo por alumno e o gasto docente. Andalucía recibirá 189,67 millóns de euros, a Comunidade Valenciana, 112,12 millóns, Madrid, (110,89), e Cataluña, (106,17). As que menos, La Rioja (9,72 millóns de euros), Navarra (11,75), Asturias (12,02) e Cantabria (12,45), á parte das cidades de Ceuta e Melilla.
É a primeira vez que se empregan fondos europeos para financiar a implantación dunha normativa educativa
"As comunidades que non queiran implantar a lei que renuncien aos fondos e nolos dean ás que si queremos", engadiu o conselleiro castellanomanchego. Castela e León, La Rioja e a Comunidade de Madrid, todas do PP, tampouco consideraron un problema esta fórmula de financiamento por medio da débeda. A madrileña, Lucía Figar (PP), só advertiu de que da posibilidade de que creza o número de alumnos no novo ciclo formativo de FP básica e obrigatorio nos próximos anos ou non poida non manterse constante. "Segundo o número de alumnos que temos agora nos Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) e o feito de que a FP Básica (que os vai substituír) sexa un ano máis, as contas coinciden e non temos que poñelo ningún pero ", sinalou.
As críticas dos conselleiros socialistas e da de Cataluña, Irene Rigau (CiU), incluíron ademais a falta de fondos para primaria e para libros de texto. Rigau propuxo que se fale das axudas para libros de texto que o ministerio retirou. "É urxente garantilas porque a crise afecta a moitas familias", indicou.
O ministro Wert replicou que os cambios en primaria "son de arquitectura e se refiren a unha consideración máis global; non supón ningún aumento de custo". Sobre os manuais, dixo que a orientación xeral é dirixirse cara a sistemas de préstamos.

A reforma, en setembro

A LOMCE (Lei Orgánica de Mellora da Calidade Educativa), aprobada en decembro, comezará a aplicarse nas aulas, de forma progresiva, a partir do curso que vén.
Arranque. A reforma aplicarase a partir do próximo setembro en 1º, 3º e 5º de Primaria. Desdobrarase a materia Coñecemento do Medio en Ciencias da Natureza e Ciencias Sociais. A maioría das comunidades aínda non aprobou o novo currículo.
FP básica. Substitúe os programas de cualificación inicial. Dura dous anos e é de oferta obrigatoria. As comunidades deben ofrecer 14 ciclos diferentes. O primeiro curso arranca o próximo setembro. É o cambio que se levou o groso do financiamento previsto para a implantación da LOMCE. Os alumnos que aproben estes cursos terán acceso directo á FP de grao medio e poderán presentarse á reválida da ESO para obter o título obrigatorio.
Libros de texto. A lei deixa en mans de cada centro escolar a selección e posible cambio dos manuais. Oito comunidades recomendaron aos seus colexios que non cambien os libros de texto, empurradas pola crise económica e polo cambio mínimo de contidos que supón a aplicación da reforma.
Relixión. Recupérase a materia alternativa á de Relixión (chamarase Valores Culturais e Sociais en Primaria e Valores Éticos, en Secundaria) e elimínase a materia de Educación para a Cidadanía creada en 2006. O curso que vén xa impartiranse as materias alternativas nos tres anos de Primaria nos que se aplica a reforma. Respecto ao horario, o Ministerio de Educación fixou 45 minutos semanais en Ceuta e Melilla. É a metade do tempo dedicado ata agora. Outras comunidades (Asturias, Canarias, Galicia e Castela e León) tamén rebaixarán o horario. A Conferencia Episcopal pediu o ministerio que fixe un horario igual para todos.
Reválidas. O próximo curso celebrarase a avaliación prevista en 3º de Primaria. En Secundaria e Bacharelato estas avaliacións serán reválidas (se o estudante non aproba, poderá seguir estudando). A primeira avaliación final despois de 4ª de ESO realizarase tras o curso 2016-2017, pero non será necesario superala para obter o título de graduado niso. A avaliación final que se realice ao finalizar o curso 2017-2018 si terá efectos académicos.
Selectividade. As universidades poderán facer probas de acceso para cada carreira se o desexan.
O castelán. Educación adiantará o diñeiro para pagar colexios privados con clases en castelán para os alumnos que o pidan e non encontren esa oferta na escola pública. Esa medida comezará a implantarse o curso que vén. O Goberno detraerá posteriormente o diñeiro adiantado das transferencias presupostarias a Cataluña.

Ningún comentario:

Publicar un comentario