mércores, 27 de maio de 2015

Patricia García (Femxa) fai un chamamento a prol de mellores políticas de formación para crear emprego TIC

O Grupo Femxa, a través da súa presidenta Patricia García, vén de emitir un comunicado no que se avalían os puntos fortes e as feblezas do noso sector das novas tecnoloxías, o tecido TIC galego, achegándose unha serie de claves para acadar un meirande crecemento os vindeiros anos, e tamén, unha serie de previsións. Segundo se fai saber no informe, o ámbito tecnolóxico-dixital galego vai xerar até 2.000 postos de traballo a cabalo entre 2015 e 2016. A cifra, con semellar boa, sería aínda mellor “se houbese mellores políticas de formación”. Segundo fai saber Patricia García, “é certo que custa cubrir moitos destes postos, por falta de persoal cualificado”.
No comunicado tamén se informa da previsión dos sociólogos e expertos da Comisión Europea para o sector TIC español. Este, dise, xerará 500.000 novos postos de traballo, “dos cales o 90% crearanse en Galicia”. Asemade, máis en detalle, engádese que só entre este ano en curso e o seguinte o prognóstico é dun medre do 30% no sector, o que xerará unhas 2.000 oportunidades de traballo en Galicia, sobre todo en Santiago, A Coruña e Vigo. Os postos máis demandados son programación en Java, programación en distintas plataformas para comercio electrónico, desenvolvedores de aplicacións para móbiles, expertos en virtualización, consultores e comerciais TIC, etc.
Para Femxa, como dixemos, as cifras podían ser aínda moito mellores. Estas, sinala, comezarían a acadarse con mellores políticas de formación. A xuízo de Patricia García, “hoxe en día están a acontecer fenómenos paradoxais tendo en conta o problema do desemprego en España, como por exemplo que haxa postos de traballo que están a quedar sen cubrir porque non hai persoas de abondo coa formación precisa para poder cubrilos”. Isto, na súa opinión, demostra “a necesidade dunhas políticas de formación aliñadas coas demandas de emprego”, deste xeito, non ficarían vacantes sen atender”. Ademais, engade, “o emprego xera emprego”, e cantas máis persoas ocupadas hai nun país, máis servizos demandan e isto implica un crecemento económico e laboral xeneralizado.
Para a presidenta de Femxa, o gran reto arestora é dar formación a unha gran cantidade de persoas en poucos anos, para poder achegar unha oferta laboral axeitada ás ofertas que se crearán até o 2020. Unha oferta que a nivel estatal distribúense da seguinte maneira: o 53% dos novos empregos serán para especialistas en vendas e comerciais, o 33% para enxeñeiros e o 21% para especialistas en TIC. García apunta como “posíbel solución” a programación de cursos “totalmente prácticos, impartidos por profesionais con experiencia de traballo real na materia que teñan acreditada a súa capacidade como formadores”.

Ningún comentario:

Publicar un comentario