xoves, 21 de maio de 2015

CEAPA esixe que o crédito extraordinario para compra de armamento se utilice para abordar a pobreza infantil nos comedores escolares.

A aprobación da ampliación do presuposto destinado á compra de armamento, en máis de 800 millóns de euros, evidencia que a asignación presupostaria se realiza segundo as prioridades ideolóxicas que os gobernantes entenden son máis urxentes para os seus intereses e compromisos, e está demostrado que a prioridade deste Goberno non é atender ás necesidades da súa poboación senón atender os intereses económicos e comerciais dun sector máis que cuestionable como é a industria armamentística.
Na guerra do pasado verán entre Israel e Palestina o Estado Español tivo que deixar de subministrar armas a Israel, xa que a contenda estaba a ser fortemente criticada a nivel nacional e internacional, pero pouco despois levantou o veto e a venda de armas segue sendo unha práctica en países democráticos que facilitan beneficios millonarios a empresas que non os destinan a promover a Paz nin a xustiza social.
Os nosos gobernantes demostran unha total falta de sensibilidade social tomando decisións que non abordan as necesidades da poboación á que din representar cada vez que se erixen como lexitimados para tomar decisións só porque foron elixidos nas urnas pero obvian as demandas reais da sociedade.
A diminución do presuposto destinado a bolsas e axudas con requisitos cada vez máis difíciles de cumprir, a redución do 95% do presuposto destinado a compensatoria, a aprobación de presupostos destinados a sufragar os gastos que xeran a realización de probas externas ao alumnado, e agora a ampliación do presuposto destinado á compra de armamento demostra que o modelo educativo e social que este Goberno pretende impoñer está baseado na vulneración do Dereito á Educación, xa que, como no seu día declarou a Secretaria de Estado de Educación, para eles "o actual sistema público é insostible
CEAPA entende que é insostible destinar sumas millonarias de diñeiro público para compras de armamento e mentres se cuestione a situación de pobreza da poboación española en xeral e da poboación infantil en particular.
Por todo o anteriormente exposto, CEAPA esixe que se abran os comedores escolares todos os días e a toda a poboación xa que son os espazos ideais para combater a situación que están a vivir un número crecente de menores de forma que permanezan abertos durante os días non lectivos con todo tipo de actividades lúdicas e educativas en horarios que inclúan o almorzo e a comida, destinando a este fin o presuposto extraordinario aprobado para a compra de armamento, compra que non se debería realizar en modo ningún neste momento.

Ningún comentario:

Publicar un comentario