venres, 29 de maio de 2015

España, un país de bolseiros mal pagados

Encabeza a lista de estados da UE onde máis mozos traballan en prácticas cos seus estudos xa rematados. O 70% non pode cubrir as súas necesidades básicas co que cobra.

España é o segundo país europeo, só por detrás de Eslovenia, onde son máis frecuentes os bolseiros-titulados. Sitúase así á cabeza da Unión Europea onde máis mozos cos seus estudos xa rematados traballan en prácticas. E ocupa, ademais, o primeiro posto entre os estados onde os bolseiros están peor pagados: o 70% asegura que a compensación que recibe é "insuficiente para cubrir o custo básico da vida, como pagar o aluguer, a comida, etcétera,".
As prácticas en empresas poden "facilitar a transición" entre a escola ou universidade e o mercado laboral. Así considérao a OCDE, organismo internacional que representa ás grandes economías do mundo e países en desenvolvemento, que cre que a existencia da figura dos bolseiros pode achegar beneficios "tanto aos mozos coma ás empresas". Non obstante, no seu último estudo sobre mozos e empleabilidad, a OCDE advirte de que existe "o risco de que se abuse dese modelo".
Para acompañar estas afirmacións, a OCDE acode á última análise en profundidade que realizou a Unión Europea sobre o tema, con cifras de 2013. Nesa fotografía sobre o mundo dos bolseiros, é onde España aparece moi por enriba da media (segundo posto entre 28 países da UE) no número de mozos que se converte en bolseiro unha vez ten xa os seus estudos rematados: o 67% dos mozos fai prácticas co seu diploma baixo o brazo. Destes, o 56% é bolseiro-titulado unha vez, e outro 11%, repite a experiencia de facer prácticas malia estar graduado unha segunda ou mesmo unha terceira vez.

Imposible vivir cunhas prácticas

Se España chama a atención polo número de bolseiros-titulados en Europa, onde se leva a palma é na baixa retribución que acompaña estes posto: a sete de cada dez non lles dá para vivir. O 42% dos bolseiros asegura que si reciben algún tipo de compensación, pero cando lles preguntan: " Esa compensación económica é suficiente para cubrir o custo básico da vida como o aluguer ou a comida? ". Só o 29% contesta afirmativamente. O outro 70% non pode vivir da súa bolsa, o nivel máis alto de precariedade de toda a UE.
Aínda así, entre os españois fonde o optimismo en canto á necesidade de facer prácticas. O 83% dos mozos enquisados dixeron estar totalmente de acordo coa seguinte afirmación: "As prácticas que fixen foron ou serán útiles á hora de encontrar un traballo estable". España é o terceiro país onde máis se defende esta tese, só por detrás de Irlanda e Romanía.
Esa resposta tan esperanzadora choca coa seguinte estatística do barómetro de 2013. A UE pregunta se, tras as súas últimas prácticas, a empresa lles ofreceu un contrato. Aconteceulle ao 33% dos españois, mentres o outro 66% rematou sen lograr ningunha oferta.
A enquisa da UE da que se extraeron os datos que a OCDE inclúe no seu informe publicado onte foi realizada en 2013 a máis de 12.900 persoas de entre 18 e 35 anos dos 28 países membro da UE.

"Traballei en sitios onde o bolseiro forma o seguinte bolseiro"

Ane F., unha moza vasca licenciada en Administración e Dirección de Empresa, encaixa na maioría de estatísticas sobre as prácticas laborais en España que recolle a Unión Europea. Aínda que, se é o caso, foi bolseira mesmo máis veces das que din as cifras oficiais. Rematou a súa carreira en 2011. Xa licenciada, comezou unha bolsa, vinculada ao Goberno vasco, na Cámara de Comercio. Cando se rematou, realizou un máster, e se converteu de novo en bolseira, esta vez no departamento comercial dunha grande empresa de pneumáticos. Pagábanme, aínda que se non tivese sido porque vivía cos meus pais, creo que me tería dado para vivir, recorda por teléfono.
Falo para conseguir experiencia e para ir completando o currículo".
Ane sabía que non tiña ningunha posibilidade de quedar na empresa na que estaba de bolseira, pero traballou duro. Falo para conseguir experiencia e para ir completando o currículo, resume. Ao rematar, foi bolseira por terceira vez, esta vez nunha compañía de hostalaría, no departamento de mercadotecnia. "Aquí non me pagaban nada", recorda.
"Eu estiven en empresas onde o bolseiro formaba o seguinte bolseiro. Cando iso pasa, nada máis chegar xa sabes que non tes ningunha posibilidade de quedar, sinala a moza vasca. Aínda así, di, é mellor que estar na casa parado. "Ás veces polo menos fas contactos, con xente que sabe que traballas ben, e logo te pode chamar máis adiante", xustifica. Tras esa bolsa sen remuneración, pasou a outra nunha xestoría, que conseguiu grazas a un novo curso que fixo sobre fiscalidade. É onde está agora e só páganlle o transporte. "Pero esta vez si me contratan. O luns empezo. Primeiro de proba tres meses, prorrogable outros tres meses", conta. De momento, o contrato é a media xornada.

Poucos mentores e poucas prácticas no estranxeiro

Os bolseiros españois teñen algúns trazos característicos máis: por exemplo, a súa pouca afección por saír ao estranxeiro. Só o 5% dos españois realizou unhas prácticas laborais fóra de España, fronte ao 9% da media dos 28 da UE, o 11% dos franceses ou o rechamante 56% dos eslovacos.
A OCDE sinala que os resultados xerais da análise sobre os bolseiros en Europa revela que "as prácticas tras a graduación poden facilitar a transición da escola ao emprego, pero que deben estar regulados para previr que se convertan nunha fórmula de baixo custo para substituír o equipo regular".
Sobre a formación que reciben os bolseiros, España destaca tamén pola falta de mentores que guíen aos recén chegado ao mundo laboral. Só o 79% di que cando estaba en prácticas dispoñía dunha persoa responsable á que acudir para que lle explicase como facer o seu traballo. É o nivel máis baixo de toda a Unión Europea. Mentres, en Portugal a presenza de mentores se eleva ao 96% e en Bélxica, Reino Unido ou Suecia, ao 94%.

Ningún comentario:

Publicar un comentario