xoves, 21 de maio de 2015

Convócanse os Premios da Cultura Galega para o ano 2015

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca os Premios da Cultura Galega para o ano 2015 nas seguintes modalidades: Letras, Artes Plásticas, Artes Escénicas, Música, Audiovisual, Patrimonio Cultural, Promoción Exterior e Lingua. Poderán ser candidatas as persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, que se distingan pola súa traxectoria vinculada co obxecto da modalidade correspondente. As candidaturas só poderán ser presentadas por institucións e entidades culturais ou profesionais, públicas ou privadas, relacionadas co obxecto de cada premio. O prazo de presentación será de dous meses, contados desde o día seguinte ao da publicación da convocatoria.

Ningún comentario:

Publicar un comentario