xoves, 21 de maio de 2015

Modificación da proba de avaliación individualizada de 3º curso de primaria

Solicitamos que se modifique a Resolución da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 24 de abril de 2015, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada de 3º curso, nos seguintes termos:
1. Que sexa anónima, pois para establecer estatisticamente o nivel do centro non fai falta que o exame vaia asinado.
2. Que se defina lexislativamente a proba como non procedente para promocionar de etapa, nin figure no expediente escolar.
3. Que a avaliación sexa completamente externa aos centros, tanto na definición da proba como na súa execución e corrección.
4. Que avalíe máis competencias que as lingüísticas e matemáticas, pois na actualidade, o que teñen demostrado os modelos educativos con porcentaxes elevadas de éxito, e que as restantes competencias son igualmente importantes.

Asina esta petición en Change.org:
https://www.change.org/p/conseller%C3%ADa-de-cultura-educaci%C3%B3n-e-ordenaci%C3%B3n-universitaria-modificaci%C3%B3n-da-proba-de-avaliaci%C3%B3n-individualizada-de-3o-curso-de-primaria?recruiter=295809209&utm_source=share_petition&utm_medium=twitter&utm_campaign=share_twitter_responsive

Ningún comentario:

Publicar un comentario