luns, 26 de maio de 2014

Relixión non será de oferta obrigada en bacharelato

Os institutos non terán a obriga de ofertar a materia de Relixión en bacharelato, a diferenza do que acontece na secundaria obrigatoria e en primaria. O Real Decreto de desenvolvemento dos currículos de ESO e bacharelato deixou finalmente tamén liberdade ás comunidades autónomas e aos centros para non ofertar a materia se non queren, como xa fixo a Lei Orgánica de Mellora da Calidade Educativa (LOMCE). O Ministerio de Educación non atendeu así á petición da Conferencia Episcopal, que veu reclamando o Goberno que utilizara os decretos de desenvolvemento para rectificar a decisión que adoptou na Lei Wert.
O borrador de Real Decreto, que está en trámite consultivo e aínda ten que ser aprobado en Consello de Ministros, establece que os alumnos de bacharelato deben cursar "un mínimo de dous e un máximo de tres" materias dun catálogo dunha ducia de materias específicas, entre as que se encontra Relixión e outras como Análise Musical, Anatomía Aplicada, etc. As materias ofertadas dependerán de "a regulación e da programación da oferta educativa que estableza cada Administración educativa e, se é o caso, da oferta dos centros docentes", di o borrador. É dicir, que as comunidades e os centros teñen liberdade para ofertar, dentro dese catálogo, as materias que queiran, sen que estean obrigados a ofertalas todas.

Petición dos bispos

O Ministerio de Educación non satisfixo neste punto as aspiracións da Conferencia Episcopal (si o fixo en moitos outros na LOMCE, cando eliminou a materia de Educación para a Cidadanía, blindou o financiamento público dos colexios que segregan por sexo e reforzou Relixión ao impoñer unha alternativa e facela avaliable para todo). O secretario xeral, José María Gil Tamayo, requirira o pasado marzo o Goberno que se aviñera a instaurar Relixión de oferta obrigada en todas as etapas educativas. Gustaríame, sobre todo en bacharelato, que o desenvolvemento dos decretos leven esa esixencia de que sexa considerado o dereito dos pais a elixir a educación dos seus fillos", asegurou.
O Goberno desgustou hai uns días aos bispos ao reducir á metade o horario mínimo semanal de Relixión dos alumnos de primaria de Ceuta e Melilla.

Ningún comentario:

Publicar un comentario