mércores, 14 de maio de 2014

Chega a quenda dos 'nini'

A secretaria de Estado de Emprego, Engracia Hidalgo, avanzou que en xullo os menores de 25 anos que nin estudan nin traballan, tamén denominados nini, poderán rexistrase no Plan de Garantía Xuvenil que lles permitirá acceder a un traballo, formación ou prácticas nun prazo de catro meses.

Nunha intervención na Comisión de Emprego e Seguridade Social do Congreso, Hidalgo comentou que este rexistro ao que se poderán apuntar os mozos por vía telemática será un "rexistro único e de xestión que permitirá saber a trazabilidade da actuación desde o inicio ata que se xustifica ante Europa".

Explicou que para o Plan disporase dunha liña orzamentaria específica do Fondo Social Europeo de 1.887 millóns de euros para os anos 2014 e 2015 que se repartirán a partes iguais entre a Administración General del Estado e as comunidades autónomas, e dos que a Unión Europea só adiantará este ano o 1 %.

Hidalgo tamén se referiu aos 3.500 millóns de euros da Estratexia de Emprendemento e Emprego Novo que España, posta en marcha polo Goberno hai agora un ano.

Informou de que son xa 150.000 os mozos que se beneficiaron desta estratexia e 350 as empresas que se adheriron e que achegaron ata 450 millóns de euros.

A secretaria de Estado dixo confiar en que o Plan de Garantía Xuvenil, xunto á Estratexia de Emprendemento e Emprego Novo, ofrezan "novas e mellores oportunidades para os mozos".

Hidalgo informou de que "400 mozos ao día benefícianse da Estratexia de Emprendemento" e ademais cifrou en 1.600 os proxectos diarios dos mozos autónomos.

A responsable de Emprego, que no transcurso da Comisión respondeu a peticións dos grupos socialista, CIU, UPyD e Grupo Mixto sobre o impacto da reforma laboral, os últimos datos de paro e o borrador do Plan Nacional de Responsabilidade Social de Empresas (RSE), insistiu en que o Goberno deu "unha volta" ao mercado laboral.

Tamén asegurou que no próximo trimestre a Enquisa de Poboación Activa (EPA) "recollerá os datos solicitados en abril".

Hidalgo pediu aos deputados presentes que "recoñezan" que hai indicadores económicos "sólidos" que están a evidenciar un cambio de tendencia en España e asegurou que "o que está a pasar no mercado laboral é un efecto básico das bondades da reforma laboral".

Por iso, afirmou que no futuro necesitaranse menos taxas de crecemento económico para volver xerar emprego, estable e de calidade.

Ningún comentario:

Publicar un comentario