venres, 9 de maio de 2014

A Secretaría Xeral de Política Lingüística continúa coas prácticas caciquís e coa persecución ao profesorado CELGA

A CIG-Ensino exixe o cese no acoso ao colectivo do profesorado que, malia formar parte das listaxes de profesorado colaborador e de ter realizado os cursos de avaliador/a, é castigado sen a posibilidade de impartir cursos e agora de avaliar.


A CIG-Ensino dirixiuse á Secretaría Xeral de Política Lingüística, mediante dous escritos do 8 e do 27 de abril, unha vez que se lle impediu ao profesorado colaborador continuar a impartir os cursos Celga e os de Linguaxe administrativa, para coñecer os criterios e os procedementos que estaba seguindo para seleccionar o profesorado que imparte os cursos de preparación dos Celga e de linguaxes específicas, así como para seleccionar o profesorado avaliador.
No escrito remitido polo secretario nacional de CIG-Ensino, Anxo Louzao, o día 30 de abril, comunicábaselle ao secretario xeral de Política Lingüística o seguinte: “É totalmente inxustificábel e inaceptábel que a Secretaría Xeral continúe empeñada en apartar e despedir o profesorado que até agora impartía e/ou avaliaba os cursos Celga e as linguaxes específicas, e procure a súa substitución con profesorado en activo.Non se pode admitir que a Secretaría Xeral continúe instalada na opacidade e no clientelismo á hora de proceder e de seleccionar o persoal. Hoxe por hoxe, continuamos sen coñecer cales son os criterios, máis alá dos “dedocráticos”,  utilizados para seleccionar o profesorado que está impartindo os cursos preparatorios Celga e o profesorado que vai impartir os de linguaxes específicas.  A CIG-Ensino exixe o cese destas prácticas caciquís na actuación da Secretaría Xeral e no acoso ao colectivo do profesorado que, malia formar parte das listaxes de profesorado colaborador e de ter realizado os cursos de avaliador/a, é castigado sen a posibilidade de impartir cursos e agora de avaliar.Até o día de hoxe non recibimos ningunha contestación, mais temos coñecemento de que a Secretaría Xeral de Política Lingüística continúa coas prácticas clientelares para buscar profesorado para impartir os diferentes cursos e para avaliar os exames a conta de despedir o profesorado Celga.

Ningún comentario:

Publicar un comentario