xoves, 1 de setembro de 2016

O Concello de Pontevedra amplía o seu proxecto Memoria en rede

O pasado mes de abril o Concello de Pontevedra abría unha canle para conectar dous mundos mediante un proxecto ben interesante: Memoria en rede, unha idea que unificaba a tecnoloxía e a memoria. Dito doutro xeito, servíase das novas novas tecnoloxías para ir á procura da memoria perdida, entendendo por isto último: historias, lendas, vivencias, en definitiva, vidas… Memoria en rede botaba a andar na parroquia de Mourente e agora volta cun “proxecto redeseñado e adaptado” segundo anunciaba o concelleiro de Novas Tecnoloxías, Alberto Oubiña. Nesta segunda quenda a Memoria en rede, que comezará en setembro, chegará á parroquia de Lérez.
Así, desta volta a Memoria en rede terá unha dupla versión: Cerdeiras e Carballos. As Cerdeiras, para aqueles con menos coñecementos (ou ningúns) dispostos a aprender e a tentar participar no proxecto. E os Carballos, para persoas con algúns coñecementos informáticos que farán un pequeno repaso ao comezo do curso para ir ao miolo do proxecto: recuperar a memoria.
Con esta Memoria en rede perséguese, amais de achegar as persoas á informática, que todas as historias contadas polos participantes fiquen á disposición do público xeral nun blog no que se poderán ler e engadir comentarios de experiencias partilladas ou impresións persoais. Memoria en rede comezará os días 19 de setembro en Lérez e o 20 de setembro en Mourente.
Para aquelas persoas interesadas, os horarios serán os seguintes: luns e mércores, en Lérez; e martes e xoves en Mourente. De 16:15 a 18:15 horas, curso básico (Cerdeiras) e de 18:30 a 20:30 horas, o curso intermedio (Carballos). A distribución horaria das Cerdeiras será de 40 horas aprendendo e 10 horas de práctica. E nos Carballos, xustamente á inversa: 10 horas repasando e 40 horas recuperando (con voz gravada, textos, imaxes escaneadas, vídeos…).
Para inscribirse é preciso chamar en horario de mañá ao teléfono do Concello 986 80 43 00 e premer a extensión 7107. Aí, indicarase o nome e apelidos e o teléfono de contacto. Ou ben, acudindo pola alcaldía do Concello. Hai 15 prazas por curso.

Ningún comentario:

Publicar un comentario