xoves, 22 de setembro de 2016

Vitae amósanos como actuar da maneira máis axeitada e eficaz perante un ciberataque

Vitae Consultores prepara unha importante actividade formativa para formarnos en recursos avanzados para protexer un dos bens máis prezados da sociedade na que vivimos: a información. Máis polo miúdo, o que busca a consultora galega é achegar metodoloxías útiles para sabermos como actuar, da maneira máis axeitada e eficaz posíbel, ante un problema de roubo de datos ou semellante. A segunda edición do curso Protocolos ante Ciberataques e Incidentes en Seguridade TIC (formato PDF) vaise celebrar na Coruña os días 14, 15, 21 e 22 de outubro. Serán 20 horas de contidos.
Aprenderásenos, entre outras cousas, a sabermos actuar en caso de incidente TI, os pasos que cómpre dar para facilitar unha solución e encarreirar unha posíbel investigación, distinguir entre incidentes que constitúen delito e os que non, ou poñer en práctica medidas que eviten roubos de información.
Segundo sinala Vitae Consultores, hoxe en día é especialmente relevante para moitos profesionais TI contar cos coñecementos (tecnolóxicos, técnicos, legais, de procedemento) e as habilidades máis avanzadas en materia de protocolos e accións a seguir a prol da ciberseguridade. “Cando os ingresos proveñen de Internet ou das TIC, ou cando os servizos empréstanse pola Rede ou a través das TIC, ou cando na produción industrial utilízanse de maneira importante as novas tecnoloxías da información, as empresas e os organismos están a concienciarse da importancia de asegurar estes activos”, lembra Vitae a propósito da importancia dos contidos do devandito curso para os nosos profesionais. A actividade formativa está dirixida, sobre todo, a administradores de sistemas TI responsábeis da seguridade e a administración de activos informáticos ou a calquera profesional que teña responsabilidade sobre estes activos.
O seminario abranguerá 20 horas de formación en catro xornadas de cinco horas. Os venres o horario será de 16.00 a 21.00 horas e os sábados de 9.00 a 14.00 horas. O lugar elixido para o desenvolvemento do curso é, unha vez máis, o Hotel Attica 21 da Coruña. O encargo de impartir os contidos será Gonzalo Sotelo, responsábel do equipo de Investigación Tecnolóxica da Guardia Civil de Pontevedra. Sotelo é diplomado en Policía Xudicial pola Universidade Complutense e en Investigación Tecnolóxica pola Garda Civil, Europol e Interpol. É formador en cursos relativos á seguridade informática e a investigación tecnolóxica. A día de hoxe é garda civil e exerce como responsábel do devandito equipo pontevedrés dende a súa creación en 2003.

Ningún comentario:

Publicar un comentario