mércores, 21 de setembro de 2016

O número de ricos multiplicouse por máis de dous durante a crise

A cantidade de contribuíntes con patrimonios declarados por enriba dos 30 millóns de euros pasou de 233 no ano 2007 a 508 no 2014.

O número de ricos con patrimonios declarados por encima dos 30 millóns de euros multiplicouse por máis de dous durante a crise económica, ao pasar dos 233 en 2007, xusto un ano antes do inicio da crise, a 508 en 2014, o último dato publicado pola Axencia Tributaria sobre a declaración do Imposto de Patrimonio.

Así, na declaración do imposto de 2014 "que se realiza en 2015" 508 contribuíntes declararon ter un patrimonio superior aos 30 millóns de euros e, por iso, achegaron a Facenda por este tributo unha media de 461.872 euros. Esta cifra contrasta cos 233 que declararon posuír este patrimonio en 2007, aínda que pagaron de media algo máis, 477.330 euros.

Este aumento tan espectacular dos 'moi ricos' durante os anos de crises é máis importante se cabe tendo en conta que en 2007 case un millón de españois declaraban por este imposto e deles, unicamente 233 facíano con patrimonios superiores a 30 millóns. En cambio, en 2015 máis de 500 contribuíntes declararon posuír este patrimonio, pero sobre un total de algo máis de 181.800 declarantes.

A pesar deste incremento, os 508 cidadáns con gran patrimonio seguen representando unha porcentaxe moi pequena sobre os máis de 181.800 contribuíntes que declararon polo Imposto de Patrimonio en 2015. De feito, seis de cada dez declarantes (121.052) aseguran ter un patrimonio de entre 300.000 e 1,5 millóns de euros. O segundo grupo máis numeroso (50.000 contribuíntes) declara un patrimonio de entre 1,5 e 6 millóns de euros.

A estatística de Facenda reflexa unicamente os datos que declaran os propios cidadáns, polo que realmente o número de grandes patrimonios é superior, tendo en conta que todos os impostos sofren unha porcentaxe de fraude fiscal e, ademais, unicamente están obrigados a presentar declaración polo Imposto de Patrimonio cando a base impoñible supere os 700.000 euros ou cando, non dándose a anterior circunstancia, o valor dos bens ou dereitos totais resulte superior a dous millóns de euros (excluída a vivenda habitual e cargas ou débedas, entre outras).

CATALUÑA ACAPARA CASE A METADE DOS INGRESOS. En canto aos datos xerais, Facenda recadou polo Imposto de Patrimonio de 2014 un total de 937 millóns de euros, o que representa un incremento do 0,8% respecto ao ano anterior. No desglose por comunidades "trátase dun imposto cedido ás mesmas", Cataluña, cuns ingresos de 429 millóns de euros, acapara o 45% da recadación total.

A continuación aparece Valencia, con 107 millóns de euros, e Andalucía, con 80,4 millóns. O caso de Madrid é especial, xa que se trata da única comunidade autónoma que, de facto, suprimiu este imposto. Así, os madrileños que cumpran cos requisitos están obrigados a presentar a declaración, pero posteriormente aplícaselles unha bonificación do 100%. En 2015 a Comunidade de Madrid deixou de ingresar 660 millóns de euros, que debían pagar máis de 15.500 cidadáns, a razón de 42.500 euros de media.

Pechando o ranking, cos menores importes por este imposto, aparecen por esta orde Estremadura (4 millóns de euros), A Rioxa (12,3 millóns), Castela-A Mancha (15,9 millóns), Cantabria (16,1 millóns) e Asturias (17,5 millóns). A estatística non mostra datos de País Vasco e Navarra, xa que teñen o seu propio sistema fiscal.

Ningún comentario:

Publicar un comentario